Meteen naar de inhoud

Mededelingen Kerkenraad, CvK & Classis

Summary extra Kerkenraadvergadering (20 maart 2024)

Summary extra Kerkenraadvergadering (20 maart 2024)

Diaconie Barneveld is op bezoek geweest in het kader KIA-project diaconale presentieplek. Zij zijn onder de indruk van de activiteiten ...
Verslag kerkenraadsvergadering 20 december 2023

Verslag kerkenraadsvergadering 20 december 2023

Gemeenteleden worden via mail en persoonlijke uitnodiging geattendeerd op de diverse taken die vervuld moeten worden om onze kerkgemeente te ...
Begroting diaconie 2024

Begroting diaconie 2024

Klik hier om begroting te bekijken ...
<strong>Informatie uit de Kerkenraadvergadering van 15 november 2023</strong>

Informatie uit de Kerkenraadvergadering van 15 november 2023

Herinrichting Singelring gaat 3e kwartaal 2024 van start. Kerkgebouw krijgt prominente plek in de omgeving. Vanuit onze gemeente wordt nadrukkelijk ...
Verslag Kerkenraadvergadering 12 september 2023

Verslag Kerkenraadvergadering 12 september 2023

Samenwerking gemeenten gaat door, met name op gebied administratie. Daarnaast wordt bekeken of Diaconale- en CVK-taken ook gezamenlijk kunnen worden ...
Verslag kerkenraadsvergadering 31 mei 2023

Verslag kerkenraadsvergadering 31 mei 2023

Aanwezig: Klaas Baas, Aafke Halma, Gerben Huberts, Linda Akkerman, Meije Roseboom, Welmoed Jacobs, Annemarie Vriesen (notulist) 1: Samenwerking gemeenten Maasbracht-Weert-Roermond ...
Verslag Kerkenraadsvergadering 11 april 2023

Verslag Kerkenraadsvergadering 11 april 2023

Aanwezig: Klaas Baas, Aafke Halma, Gerben Huberts, Linda Akkerman, Annemarie Vriesen (notulist) 1: Samenwerking gemeenten Maasbracht-Weert-Roermond verloopt voorspoedig. Venlo blijft ...
VERSLAG  KERKENRAADSVERGADERING  25 januari 2023

VERSLAG  KERKENRAADSVERGADERING  25 januari 2023

De Openkerk vindt vanaf 1 februari 2023 niet meer elke dinsdag-, maar woensdagmiddag van 13.00-14.00 uur plaats. En in de ...
VERSLAG  KERKENRAADSVERGADERING  21 december 2022

VERSLAG  KERKENRAADSVERGADERING  21 december 2022

Vanwege afwezigheid van meerdere KR-leden geen vergadering, maar een bespreking m.b.t. enkele actuele aspecten. Diverse agendapunten zijn doorgeschoven naar de ...
VERSLAG  KERKENRAADSVERGADERING  23 november 2022

VERSLAG  KERKENRAADSVERGADERING  23 november 2022

Er is besloten dat in 2023 de Startzondag gecombineerd wordt met de ontmoetingsdag. Er zal met de voorzitter van Maasbracht ...
Verslag kerkenraadsvergadering 19-10-22

Verslag kerkenraadsvergadering 19-10-22

De samenwerking in de regio zal zich voorlopig beperken tot de gemeente Weert-Maasbracht en Roermond. Venlo zal mogelijk aanhaken als ...

Agenda