Meteen naar de inhoud

Bewust Geloven

Na het succes van afgelopen jaar, willen we dit jaar doorgaan met de gespreksgroep ‘Bewust geloven’: Hoe geloof in jouw leven vorm krijgt, welke invloed het heeft en welke vorm of keuzes je daarin maakt. Bewust Geloven is voor mensen die zich willen verdiepen in het geloof, hun geloof willen verkennen, onderzoeken, en de toepassing daarop in hun leven.

We beginnen eerst met een aantal introducerende bijeenkomsten over de Bijbel en de protestants-christelijke traditie. Vervolgens zal in het tweede deel van de bijeenkomsten de focus liggen op de vragen rondom: “Geloven is persoonlijk, maar nooit alleen.” Hoe staat jouw persoonlijke geloof in relatie tot de geloofsgemeenschap, de traditie, de geloofsbelijdenis en de keuzes in jouw leven? Af en toe krijg je huiswerk mee of moet je iets voorbereiden voor de bijeenkomst. In het derde deel van de bijeenkomsten zal je eigen levensverhaal en je geloofsvragen besproken worden in de vorm van een eigen geloofstekst.

Om het onderlinge vertrouwen te versterken en de gezochte diepgang te bereiken zeggen we elkaar toe om (zo mogelijk) alle gespreksavonden aanwezig te zijn. We hanteren een gespreksstijl met open vragen omdat het uitgangspunt is dat niemand alles van ‘geloven’ weet en dus altijd van een ander kan leren.

In het voorjaar sluiten we af met een gezamenlijk voorbereidde dienst en is er de gelegenheid om de eigen keuze te bevestigen in een doop en/of belijdenis.

De groep is zowel bedoeld voor mensen die meer willen weten, of hun geloof willen verdiepen, of een geloofskeuze willen maken. Daarnaast zijn buitenkerkelijke partners van harte welkom en kunnen gemeenteleden die al eerder belijdenis hebben afgelegd deze kring als een herhaling of vernieuwing meemaken.

De groep komt 1x per maand op een avond bij elkaar, afhankelijk van de deelnemers van de groep. Mogelijk wordt dat dit seizoen de vrijdagavond.

De eerste kennismakingsbijeenkomst is op maandagavond 10 september.

Opgave en informatie bij predikant@pg-roermond.nl.