Leden  
Voorzitter Grieta Gootjes
Penningmeester Hijmen Trompetter
Lid Bep Storm
Secretaris Diana Dumee-Wolters
Lid Jeannette Klein

Spreekt dit u aan? Wilt u meer weten over deze activiteiten en/of de ZWO? Wilt u misschien zelf actief meedoen? Geweldig! Neem dan contact op of e-mail naar zwo@pg-roermond.nl.

ZWO

De afkorting ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

Dit geeft het werkterrein van de ZWO aan. Daar waar de Diaconie in Nederland actief is, neemt de ZWO het buiten onze landsgrenzen over. De ZWO is dan ook als werkgroep uit de Diaconie voortgekomen toen Zendingscommissies en het Werelddiaconaat samen gingen werken. Het logo laat zien dat, hetgeen waar de ZWO voor staat, wereldwijd is.

Op dit moment steunen de ZWO het project Umang in India. Hier worden kinderen uit het kindertehuis Bal Anand opgevangen als zij ouder worden. Umang is een boerderij waar de kinderen zorg krijgen en waar zij zelf ook een steentje bij kunnen dragen (www.stichtingbalanand.nl).

Er worden postzegels en prentbriefkaarten ingezameld, waarvan de opbrengst bestemd is voor de Zending. Tevens wordt er vreemde valuta ingezameld. De bakken hiervoor staan in de hal van het kerkgebouw.

De ZWO helpt met het organiseren en voorbereiden van twee kerkdiensten per jaar, soms met medewerking van bijvoorbeeld de Cantorij of buitenlandse gastpredikanten via de VU.

We willen de noodzaak tot een eerlijke handel met de Derde Wereld i.v.m. een rechtvaardige verdeling van de op aarde aanwezige rijkdommen onder de aandacht brengen, o.a. op twee Wereld Diaconaat-zondagen.

Er worden regelmatig collecten gehouden voor projecten van Kerk in Actie. Kerk in Actie is de internationale hulporganisatie die is verbonden aan de landelijke Protestantse kerk. Zij ondersteunen vele Christelijke organisaties in het buitenland.

Sinds 2016 ondersteunen wij projecten in het Hongaarse dorp Göncruszka. Dit ligt in het arme noord-oosten van Hongarije, vlak bij Slowakije en Oekraïne. In dit dorp is een domineesechtpaar actief wat op vele manieren probeert het leven van de (grotendeels Roma) bevolking te verbeteren. Door onderwijs, opvang van jonge moeders, schoolmaaltijden en vele andere initiatieven proberen zij de liefde van God te verspreiden. Zij bezitten vele bijenvolken waarvan de honing bij ons in de kerk gekocht kan worden. De opbrengst hiervan wordt geïnvesteerd in de projecten in het dorp. We willen op verschillende manieren geld inzamelen voor de bouw van een nieuwe multifunctionele dorpskeuken.

Giften voor onze projecten zijn welkom op rekeningnummer NL79FVLB0635807793 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Roermond inz. ZWO.

Verslag Bezoek uit Göncruszka, Hongarije

Van 10 tot 12 April hadden we bezoek van een groep jongeren uit Göncruszka, Hongarije. Lees hier het verslag over hun ervaringen.