Meteen naar de inhoud
Leden
Voorzitter Grieta Gootjes
Penningmeester zie penningmeester diaconie
Lid Bep Storm
Secretaris vacant
Lid Jeannette Klein
Spreekt dit u aan? Wilt u meer weten over deze activiteiten en/of de ZWO? Wilt u misschien zelf actief meedoen? Geweldig! Neem dan contact op of e-mail naar zwo@pg-roermond.nl.

Verslag Bezoek aan Göncruszka, Hongarije:

In september 2019 brachten we een bezoek aan Göncruszka, Hongarije. Lees hier het verslag.

Verslag Bezoek uit Göncruszka, Hongarije:

Van 10 tot 12 April 2019 hadden we bezoek van een groep jongeren uit Göncruszka, Hongarije. Lees hier het verslag over hun ervaringen.

ZWO

De afkorting ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

Dit geeft het werkterrein van de ZWO aan. Daar waar de Diaconie in Nederland actief is, neemt de ZWO het buiten onze landsgrenzen over. De ZWO is dan ook als werkgroep uit de Diaconie voortgekomen toen Zendingscommissies en het Werelddiaconaat samen gingen werken. Het logo laat zien dat, hetgeen waar de ZWO voor staat, wereldwijd is.

De ZWO helpt met het organiseren en voorbereiden van twee kerkdiensten per jaar, soms met medewerking van bijvoorbeeld de Cantorij of buitenlandse gastpredikanten via de Vrije Universiteit. We willen de noodzaak tot een eerlijke handel met de Derde Wereld i.v.m. een rechtvaardige verdeling van de op aarde aanwezige rijkdommen onder de aandacht brengen, als ook het zorgvuldig omgaan met onze aarde.

Er worden regelmatig collecten gehouden voor projecten van Kerk in Actie. Kerk in Actie is de internationale hulporganisatie die is verbonden aan de landelijke Protestantse kerk. Zij ondersteunen vele Christelijke organisaties in het buitenland.

Sinds 2016 ondersteunen wij projecten in het Hongaarse dorp Göncruszka. Dit ligt in het arme noordoosten van Hongarije, vlak bij Slowakije en Oekraïne. In dit dorp is een domineesechtpaar actief wat op verschillende manieren probeert het leven van de (grotendeels Roma) bevolking te verbeteren. Door onderwijs, opvang van jonge moeders, schoolmaaltijden en vele andere initiatieven proberen zij de liefde van God te verspreiden. Op dit moment loopt er een actie waarbij we kleding voor kinderen en jongeren en ook schoenen in alle maten inzamelen. Dit is voor veel gezinnen in Göncruszka een (te) grote uitgavenpost. Met deze kleding en schoenen hopen we het leven voor hen iets gemakkelijker te maken.

Doe een gift!

U kunt uw bijdrage direct overmaken met iDeal door op de knop hieronder te drukken. U wordt dan doorgestuurd naar onze betaalomgeving (van SKG Collect). U kunt uw gift desgewenst ook op een andere manier overmaken naar rekeningnummer NL82RABO0373738900 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Roermond inz. ZWO.