Meteen naar de inhoud

ANBI - Diaconie van de Protestantse Gemeente Roermond

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Diaconie van de Protestantse Gemeente te Roermond
RSIN/Fiscaal nummer:824101716
Nummer Kamer van Koophandel76457249
Website adres:https://pg-roermond.nl/
E-mail: diaconie@pg-roermond.nl
Adres: Minderbroedersingel 15G
Postcode:6041 KG
Plaats:Roermond
Postadres:Postbus 213
Postcode:6040 AE

B. Verslag van het college van diakenen

Baten

De diaconie heeft in 2020 een totale opbrengst van € 13.673,- ontvangen. Dit is iets meer dan de opbrengsten van 20’19.

De opbrengsten van de collecten was een stuk lager dan in 2019, maar daar tegenover uraren de giften een stuk hoger. Dat betekend per saldo .dat er iets meer geld is binnen gekomen. Deze verschurving heeft te maken met de perikelen rond de covid 19 pandemie.

De geldstromen van de ZWO zijn ook in de jaarrekening verwerkt, daar de ZWO een onderdeel van de diaconie is.

Ook heeft de diaconie een giÍt van € 5000,- gekregen van een andere kerkgemeenschap voor het werk in het AZC die binnen onze kerkelijke gemeente grenzen ligt. Deze gemeente vindt dit werk erg belangrijk maar hebben zelf geen AZC in hun omgeving.

Lasten

ln totaal heeft de diaconie € 9661,- uitgegeven. Dit is iets hoger dan verwacht, Maar wij zijn een Kerk in Actie presentíeplek en hieruit zijn een aantal kosten betaald. Dit project loopt in het derde kwartaal van 2021 aí.

Het geld is vooral uitgegeven aan hulp in de buurt, zowel aan gemeenteleden als mensen die op ons pad kwamen. Ën ook naar mensen die in AZC ’s wonen.

De diaconie heeft € 1200,- aan bijdrage wereldwijd en noodhulp gegeven. en 2600,- aan doorzendcollecten en giften.

Conclusie

De diaconie heeft een heel aantal projecten binnen en buiten onze kerk kunnen ondersteunen. We hebben ambitie om nog meer zaken op ie pakken maar dat is in 2020 mede door de beperkingen van covid 19 niet altijd gelukt.

We hopen dat we de hulp van u krijgen om de mensen die in de knel zitten in beeld te krijgen, zodat we hen kunnen helpen om weer rechtop te staan.

Resultatenoverzicht