Meteen naar de inhoud

Leden
Predikant Vacant
Voorzitter Mw. Annatjie Potgieter
Notulist Mw. Marnel Schless
Penningmeester Mw. Hilly Olde
Pastoraal ouderling Mw. Annatjie Potgieter
Pastoraal taakdrager Mw. Claska Mulder
Pastoraal taakdrager Mw. Sophie Kooij
Coördinator nieuw ingekomenen Mw. Ineke Splinters

Image already added

Heeft u vragen of opmerkingen voor de Pastorale Raad? Dan kunt u contact met ons opnemen via pastorale.raad@pg-roermond.nl.

Pastorale Raad

‘Weid mijn lammeren’, was de opdracht die Petrus van de opgestane Heer Jezus ontving.
 De Pastorale Raad is in het leven geroepen om, met behulp van vele vrijwillige contactpersonen, aan die opdracht gestalte te geven. Het meeste pastoraat wordt niet georganiseerd, maar gebeurt spontaan waar mensen elkaar ontmoeten. Deze onderlinge pastorale zorg is het hart van het gemeente-zijn. Om te voorkomen dat in deze spontane onderlinge pastorale zorg mensen geen aandacht krijgen, coördineert de Pastorale Raad het bezoekwerk van de contactpersonen. De contactpersonen bezorgen, namens de Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting, het activiteitenboekje en namens het College van Kerkrentmeesters zijn ze betrokken bij de Actie Kerkbalans. Aan het einde van het jaar ontvangen de oudere gemeenteleden een kerstattentie.

Speciale aandacht blijft er bestaan voor mensen, die nieuw in Midden-Limburg zijn komen wonen en wellicht tot onze gemeente willen behoren. Op dit moment wordt deze taak vervuld door de coördinator van de nieuw ingekomenen, mw. Ineke Splinters. Zij bezoekt alle mensen, die nieuw in onze gemeente zijn komen wonen.

Speciale zorg is er voor mensen in onze gemeente die een verlies hebben geleden. Voor hen is er een aanbod van een pastoraatskring voor rouwenden. Deze wordt geleid door de predikant en is open voor alle gezindten.

Pastorale ouderling en de pastorale taakdragers vormen de schakel tussen de Pastorale Raad en de Kerkenraad.