Stichting Vrienden van de Minderbroederskerk

Op 26 maart 2001 werd bij notariële akte de Stichting Vrienden van de Minderbroederskerk (VMK) opgericht. Het doel van de Stichting is financiële middelen te verkrijgen ter bestrijding van de niet subsidiabele kosten voor onderhoud en restauratie van de Minderbroederskerk.

De Stichting hoopt de financiële middelen te verkrijgen uit erfstellingen, legaten en schenkingen, de opbrengsten uit openstelling van het kerkgebouw, te organiseren tentoonstellingen, concerten e.d. maar ook uit de bijdragen van de Vrienden van de Minderbroederskerk. Iedereen kan lid worden van deze vriendenkring.

Voor een minimumbedrag van € 15,00 per jaar mag u zich beschouwen als vriend/donateur van de Stichting. Bedrijven, instellingen etc. vraagt de Stichting haar met een minimumbedrag van € 120,00 te willen steunen. U kunt uw bijdragen storten op op het rekeningnummer IBAN NL 33INGB0006785934, t.n.v. Stichting Vrienden van de Minderbroederskerk te Roermond. De Stichting is u zeer erkentelijk.

De onderstaande stukken kunnen worden gelezen en/of gedownload. De Stichting VMK heeft de status van een culturele ANBI, hetgeen betekent dat het bedrag van de donatie/gift onder voorwaarden fiscaal kan worden afgetrokken, verhoogd met 25%. Voor de voorwaarden van de fiscale aftrekbaarheid wordt verwezen naar de site van de belastingdienst.
Het fiscale nummer van de Stichting is: 8157 04 847

Documenten:

Staat van baten lasten en balans 2017 met toelichting

Staat van baten en lasten 2016

Staat van baten en lasten en Balans met toelichting 2015
Donateursbrief
Statuten SVMK 02-2016
Beleidsplan Stichting Vrienden Mindersbroederskerk

Privacyverklaring

Nieuwsbrief

Voorwaarden Exposities

Voorwaarden Concerten en Voorstellingen

Voorwaarden Rondleidingen

 

Activiteiten

escort istanbul escort