Meteen naar de inhoud

Mededelingen Kerkenraad

Summary extra Kerkenraadvergadering (20 maart 2024)

Summary extra Kerkenraadvergadering (20 maart 2024)

Diaconie Barneveld is op bezoek geweest in het kader KIA-project diaconale presentieplek. Zij zijn onder de indruk van de activiteiten ...
Verslag kerkenraadsvergadering 20 december 2023

Verslag kerkenraadsvergadering 20 december 2023

Gemeenteleden worden via mail en persoonlijke uitnodiging geattendeerd op de diverse taken die vervuld moeten worden om onze kerkgemeente te ...
Begroting diaconie 2024

Begroting diaconie 2024

Klik hier om begroting te bekijken ...
<strong>Informatie uit de Kerkenraadvergadering van 15 november 2023</strong>

Informatie uit de Kerkenraadvergadering van 15 november 2023

Herinrichting Singelring gaat 3e kwartaal 2024 van start. Kerkgebouw krijgt prominente plek in de omgeving. Vanuit onze gemeente wordt nadrukkelijk ...
Verslag Kerkenraadvergadering 12 september 2023

Verslag Kerkenraadvergadering 12 september 2023

Samenwerking gemeenten gaat door, met name op gebied administratie. Daarnaast wordt bekeken of Diaconale- en CVK-taken ook gezamenlijk kunnen worden ...

Naar alle mededelingen van de Kerkenraad

Kerkenraad

De Kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door ambtsdragers. Dit zijn mensen die deze taak met goedkeuring van de gemeente op zich hebben genomen. De kerkenraad vergadert 12 keer per jaar en doet hiervan verslag o.a. op deze website.

De kerkenraad maakt het beleidsplan met en voor de gemeente om richting te geven aan de activiteiten. Ook hebben ze een plaatselijke regeling gemaakt. Hier staat in hoe zaken die niet door het landelijk bestuur worden geregeld, bij ons in de gemeente zijn afgesproken.

U kunt de kerkenraad bereiken door een mail te sturen naar scriba@pg-roermond.nl of via het contactformulier op deze website.

LedenAmbt
Klaas Baasvoorzitter
Annemarie Vriesenscriba (ambtsdrager)
Linda Akkermanscriba (taakdrager)
Welmoed Jacobsscriba (taakdrager)
Vacantpredikant
  
Ouderlingen 
Annatjie Potgieterpastoraal ouderling
Claska Mulderpastoraal taakdrager
Sophie Kooijpastoraal taakdrager
Truus Spoelstrapastoraal taakdrager
  
Kerkrentmeesters 
Johan Warringaouderling kerkrentmeester
  
Diaconie 
Peter de Boerdiaken
Gerben Hubertsdiaken
Ellen Koerstaakdrager diaconie
Aafke Halmataakdrager diaconie
  
Vacantjeugdouderling
  
Taakdragers
Trouw- en Rouwdiensten
 
Grieta Gootjes en Annatjie Potgieterrouw
Vacanttrouw