Meteen naar de inhoud

Actie Kerkbalans

Geloof is onbetaalbaar. Niet in geld uit te drukken. Je zou willen dat dat voor de kerk ook geldt. Dat uw geloofsgemeenschap pro deo functioneert. Geloof in God en de behoefte aan geld gaan niet goed samen, lezen we in de Bijbel al.

Maar de nuchtere feiten zijn hard. Een kerk kost geld. Reken maar uit: salarissen van dominees, onderhoud van het kerkgebouw, gas, water, elektriciteit, koffie, papier, activiteiten van de gemeente en haar omgeving, etc. Om deze kosten te kunnen betalen, bestaat de jaarlijkse Actie Kerkbalans.

Wat is Actie Kerkbalans precies?

Wat is Actie Kerkbalans, hoe werkte het en waarom wordt het ieder jaar opnieuw gevraagd?
Actie Kerkbalans is de jaarlijkse actie waarbij aan alle leden van de onze gemeente wordt gevraagd een financiële bijdrage te geven voor onze gemeente. Het kan een eenmalige gift of een maandelijkse gift zijn. Dit gebeurt ieder jaar in januari of februari. Omdat we werken met toezeggingen hebben we zo al vroeg in het jaar een overzicht en kunnen we het beleid hierop afstemmen.

Welk bedrag is nodig en waar wordt het aan besteed?

Het meeste geld bestemd voor allerlei belangrijke plaatselijke activiteiten, zoals jeugdactiviteiten, seniorenmiddagen, inspirerende kerkdiensten, pastoraat, themabijeenkomsten, aanwezigheid van de kerk in de buurt, catechese en toerusting. En om dat mogelijk te maken is er geld nodig voor een gebouw en wordt het salaris van de predikant betaald.

De actie kerkbalans levert in onze gemeente de laatste jaren ongeveer €90.000 op. Er zijn nog een aantal andere inkomsten bronnen, zoals collectes, rente en inkomsten uit de verhuur van de pastorie. Dit alles samen is niet voldoende om een voltijds predikant te kunnen betalen. Hiervoor zullen we de komende jaren een subsidie ontvangen. In 2021 zullen we weer op eigen benen moeten staan.

De Actie Kerkbalans levert ongeveer 80 procent van de inkomsten van onze gemeente, en daarmee de mogelijkheden om actief te zijn.

Het geld wordt niet gebruikt voor diaconale projecten. Daar zijn andere geldstromen voor, zoals de opbrengst van collecten.

Er gaat toch ook een deel van het geld naar ‘Utrecht’? Iedere gemeente draagt 4,35% van de opbrengsten van de Actie Kerkbalans verplicht af aan de dienstenorganisatie in Utrecht. Die wordt hiermee in staat gesteld om dit geld landelijk in te zetten voor deskundige dienstverlening aan gemeenten.

Is iedere euro van belang? Ja, iedere euro is van belang. We proberen al onze leden hiervan bewust te maken, ook met andere acties dan de actie kerkbalans. Als iedereen die bijdraagt €3,- per maand extra bijdraagt, scheelt dit aan het eind van het jaar ongeveer €12.000,-!

(Vrij naar https://www.protestantsekerk.nl/actueel/nieuws/kerkbalans-voor-dummies)

Bijdragen?

U kunt altijd bijdragen door geld over te maken. Ook als u niet heeft toegezegd tijdens de Actie Kerkbalans of als u toch meer wilt bijdragen! Het rekeningnummer hiervoor is NL08 RABO 0373 7281 07 T.n.v. Protestantse Gemeente Roermond inz. Vrijwillige Bijdrage. U kunt uw bijdrage ook overmaken met iDeal via de knop hieronder.