Meteen naar de inhoud
Leden
Johan WarringaOuderling

Heeft u vragen of opmerkingen voor het CvK? Dan kunt u contact met ons opnemen via cvk@pg-roermond.nl.

College van Kerkrentmeesters (CvK)

In de Protestantse Gemeente Roermond houdt het College van Kerkrentmeesters (CvK) zich bezig met alle materiële aangelegenheden, die ook voor een kerkelijke gemeenschap tot de dagelijkse gang van zaken behoren. De eindverantwoordelijkheid voor de financiën ligt bij de gehele kerkenraad.

De taken van de kerkrentmeesters zijn heel divers. Van het betalen van de rekeningen tot het beheer van de collectebonnen, van onderhoud van de kerk en de pastorie tot het organiseren van de actie kerkbalans. Ook maakt het CvK de begroting en de jaarcijfers zodat de ANBI status behouden blijft. Gelukkig wordt het college geholpen door een aantal trouwe vrijwilligers die allemaal een stukje van het takenpakket op zich nemen. De belangrijkste aandachtsgebieden van het College van Kerkrentmeesters zijn:

  • Het beheer van de financiële middelen
  • Het beheer van gebouwen en inventaris
  • De ledenadministratie.

Bankrekeningnummers

Het CvK, de diaconie en ZWO hebben de volgende bankrekeningnummers in gebruik:

Protestantse Gemeente Roermond
(Vrijwillige Bijdrage & Actie Kerkbalans)
NL08 RABO 0373 7281 07
CvK Protestantse Gemeente Roermond
(Collectebonnen & Giften Kerkenwerk)
NL92 RABO 0373 7280 50
CvK Protestantse Gemeente Roermond
inzake solidariteitskas
NL42 RABO 0373 7280 77
Diaconie Protestantse Gemeente RoermondNL66 RABO 0373 7388 97
Diaconie Protestantse Gemeente Roermond
inzake ZWO commissie
NL82 RABO 0373 7389 00

Online Betalen

U kunt uw bijdrage overmaken met iDeal. Klik hiervoor op één van de knoppen hieronder. U wordt dan doorgestuurd naar onze betaalomgeving (van SKG Collect).

Appostel

Giften voor de collecte tijdens de kerkdienst kunnen worden gedaan middels de nieuwe Appostel-app op uw telefoon. Appostel vervangt de Kerkgeld-app.
 
Als u deze nog niet heeft geïnstalleerd:
  • U kunt Appostel downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android).
  • Registreer eenmalig of log in met uw bestaande inlognaam en wachtwoord van de Kerkgeld-app.