Leden
Voorzitter Vacant
Penningmeester Jeannette Klein
Secretaris Bert de Heer
Lid Meije Roseboom
Lid Vacant

 

Heeft u vragen of opmerkingen voor het CvK? Dan kunt u contact met ons opnemen via cvk@pg-roermond.nl.

College van Kerkrentmeesters

In de Protestantse Gemeente Roermond houdt het College van Kerkrentmeesters (CvK) zich bezig met alle materiële aangelegenheden, die ook voor een kerkelijke gemeenschap tot de dagelijkse gang van zaken behoren. De eindverantwoordelijkheid voor de financiën ligt bij de gehele kerkenraad.

De taken van de kerkrentmeesters zijn heel divers. Van het betalen van de rekeningen, tot het beheer van de collectebonnen, van onderhoud van de kerk en de pastorie tot het organiseren van de actie kerkbalans. Ook maakt het CvK de begroting en de jaarcijfers zodat de ANBI status behouden blijft. Gelukkig wordt het college geholpen door een aantal trouwe vrijwilligers die allemaal een stukje van het takenpakket op zich nemen. De belangrijkste aandachtsgebieden van het College van Kerkrentmeesters zijn:

  • Het beheer van de financiële middelen
  • Het beheer van gebouwen en inventaris
  • De ledenadministratie.

Het CvK heeft verschillende bankrekeningnummers in gebruik:

Vrijwillige bijdrage NL69FVLB0635804190 Tnv Protestantse Gemeente Roermond inz. Vrijwillige Bijdrage
Collectebonnen NL53FVLB0699841356 Tnv CvK Protestantse Gemeente Roermond. Als u geld overmaakt op deze rekening onder vermelding van “collectebonnen” dan worden de collectebonnen voor u klaargelegd en kunt u deze opvragen bij de dienstdoende koster. Op een vel collectebonnen zitten 20 bonnen van €1,-.
Solidariteitskas NL81FVLB0635808145 Tnv CvK Protestantse Gemeente Roermond inz. Solidariteitskas