Contact (blad)

“Contact” is een gezamenlijke uitgave van de Protestantse Gemeenten van Maasbracht en Roermond. Het blad verschijnt maandelijks, uitgezonderd in de maanden juli/augustus en december/januari, dan verschijnt er een dubbelnummer.

Het abonnementsgeld bedraagt € 13,- per jaar. Bij toezending per post kost het abonnement € 35,- per jaar. U kunt ook een e-mailabonnement nemen. U krijgt “Contact” dan als pdf-bestand toegestuurd. De kosten hiervoor bedragen € 5,-.

Nieuwe abonnees kunnen zich telefonisch of per e-mail opgeven bij één van de redactieleden.

De uiterste inleverdatum voor kopij wordt steeds in “Contact” en op deze pagina bekendgemaakt. U bespaart de redactie veel werk wanneer u de kopij aanlevert per e-mail. Bovendien mag kopij per e-mail nog worden ingeleverd tot de in het “Contact” en op deze website aangegeven datum.

U kunt kopij inleveren door een email te sturen naar Dhr. Bart Stienen (contactblad@pg-roermond.nl
). Ook voor administratieve zaken kunt u hier terecht.