Onze gemeente heeft, naast de website, ook een Facebookpagina. De bedoeling van deze pagina is om gemeenteleden en mensen buiten onze gemeente een inkijkje te geven in onze kerk en ons gemeenteleven. We laten zien wie we zijn, wat we allemaal doen en waar we voor staan. Dit kan bijvoorbeeld gaan over onze kerkdienst, activiteiten van de Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting, Vrienden van de Minderbroederskerk, jeugdwerk, kindernevendienst, kerstmusical etc. Het kan ook over iets uit de actualiteit gaan, wat ons bezighoudt of een mooie spreuk of gedicht.

Wij vragen u om de pagina te ‘liken’ zodat ons bereik zo groot mogelijk wordt.

We hebben als gemeente ook een besloten groep op Facebook die is bedoeld als plek waar we als gemeenteleden dingen met elkaar kunnen delen, die niet openbaar bedoeld zijn, zoals op de pagina van de gemeente.
-Lief en leed, inspiratie, gebed, vraag en aanbod-
Toegang is uitsluitend voor gemeenteleden: help ons om nieuwe leden aan te dragen- aanmelding geschiedt via de beheerders.

De pagina wordt beheerd door:

Janneke Ververs

Wilma Kaemingk

ds Judith van den Berg-Meelis

Als u iets op de pagina wilt plaatsen, dan vragen wij u dit te mailen naar: redactie@pg-roermond.nl.

Het zou leuk zijn als elke geleding binnen onze kerk zo nu en dan een berichtje plaatst. Het gaat dan niet om lange teksten, maar meer om beelden, foto’s met een kleine tekst ter ondersteuning.

Er wordt natuurlijk rekening gehouden met de privacy van personen. Als u er bij voorbaat bezwaar tegen hebt dat u herkenbaar op een foto op de facebookpagina zou kunnen komen te staan, dan vragen wij u dit per e-mail kenbaar te maken via redactie@pg-roermond.nl.

Facebook – Laatste Nieuws

Veiling van Beloften - Zaterdag a.s. - Zie pg-roermond.nl/veiling voor alle details. ...

View on Facebook

De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! ...

View on Facebook

Het programma van Gods koninkrijk is:
Van God houden is van mensen houden. Houd van mensen = houd je aan God. Dat is het eerste gebod.

Daarover gaat aanstaande zondag de dienst (met Dominee Judith). We lezen Jesaja 58 over 'Het vasten dat ik verkies' en Lucas 20 over de pachters die voor God spelen in de wijngaard. Het bevraagt ons op onze eigen denkschema's, partijprogramma's en keuzes, en vooral als ze botsen met anderen.
(op de foto majoor Bosshardt: God dienen is mensen dienen, mensen dienen is God dienen)
...

View on Facebook

Voor het maken van de Palmpasenstokken op zondag 14 april zijn we op zoek naar buxustakjes. Wie kan ons daaraan helpen? ...

View on Facebook