Onze gemeente heeft, naast de website, ook een Facebookpagina. De bedoeling van deze pagina is om gemeenteleden en mensen buiten onze gemeente een inkijkje te geven in onze kerk en ons gemeenteleven. We laten zien wie we zijn, wat we allemaal doen en waar we voor staan. Dit kan bijvoorbeeld gaan over onze kerkdienst, activiteiten van de Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting, Vrienden van de Minderbroederskerk, jeugdwerk, kindernevendienst, kerstmusical etc. Het kan ook over iets uit de actualiteit gaan, wat ons bezighoudt of een mooie spreuk of gedicht.

Wij vragen u om de pagina te ‘liken’ zodat ons bereik zo groot mogelijk wordt.

We hebben als gemeente ook een besloten groep op Facebook die is bedoeld als plek waar we als gemeenteleden dingen met elkaar kunnen delen, die niet openbaar bedoeld zijn, zoals op de pagina van de gemeente.
-Lief en leed, inspiratie, gebed, vraag en aanbod-
Toegang is uitsluitend voor gemeenteleden: help ons om nieuwe leden aan te dragen- aanmelding geschiedt via de beheerders.

De pagina wordt beheerd door:

Janneke Ververs

Wilma Kaemingk

ds Judith van den Berg-Meelis

Als u iets op de pagina wilt plaatsen, dan vragen wij u dit te mailen naar: redactie@pg-roermond.nl.

Het zou leuk zijn als elke geleding binnen onze kerk zo nu en dan een berichtje plaatst. Het gaat dan niet om lange teksten, maar meer om beelden, foto’s met een kleine tekst ter ondersteuning.

Er wordt natuurlijk rekening gehouden met de privacy van personen. Als u er bij voorbaat bezwaar tegen hebt dat u herkenbaar op een foto op de facebookpagina zou kunnen komen te staan, dan vragen wij u dit per e-mail kenbaar te maken via redactie@pg-roermond.nl.

Facebook – Laatste Nieuws

Van harte welkom op de gemeenteavond morgenavond in het OC!

Inloop met koffie/thee vanaf 19:30

Agenda:
– Welkom
– Financiële stukken CvK
– Financiële stukken diaconie
– Beleidsplan
– Pauze
– De ontwikkeling van de samenwerking tussen de gemeenten in de regio
– Nieuws van de communicatiewerkgroep met o.a. de introductie van de nieuwe website van onze kerkgemeenschap
– Afsluiting
...

View on Facebook

4 days ago

Protestantse Gemeente Roermond

Wat een geslaagde spelletjesmiddag door de jongeren van de jongerenkerk!
We streden in vier teams tegen elkaar, jong-oud-internationaal gemengd, met o.a. pittige opdrachten in een escape-room, levend cluedo, sjoelen, wie ben ik, een quiz, blaasvoetbal en nog veel meer!
Het was hilarisch, gezellig, met teambuilding en ook een mooie opbrengst voor de omgekeerde collecte. <3 Lieve jongeren: zeker voor herhaling vatbaar en dank jullie wel voor jullie grote inzet!! <3
...

View on Facebook

Lezing Dode zeerollen
Hoe is de Bijbel ontstaan? Wat hebben de Dode Zeerollen daarover te zeggen? Helpen die om de Bijbel beter te begrijpen? Dr. Jaap van Dorp van het Nederlands Bijbelgenootschap geeft daarover een lezing op 10 april 2018.

De Dode Zeerollen zijn Joodse handschriften van ruwweg 2000 jaar oud. Ze werden gevonden tussen 1947 en 1956 in grotten bij de Dode Zee. Ze worden wel de grootste archeologische vondst van de 20e eeuw genoemd. Van vrijwel alle bijbelboeken zijn in die grotten hele rollen of fragmenten gevonden. De Dode Zeerollen bevatten een schat aan informatie over de bijbeltekst en over de Joodse cultuur in de tijd dat het christendom ontstond. In recente bijbelvertalingen zoals de Nieuwe Bijbelvertaling en de Bijbel in Gewone Taal is gebruik gemaakt van nieuwe inzichten die deze rollen hebben opgeleverd.
Bijbelwetenschapper Jaap van Dorp gaat in zijn lezing in op de grote betekenis van de Dode Zeerollen voor bijbellezers en de lessen die ze ons leren. Hij werkt bij het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) dat zorgt voor het vertalen en het verspreiden van de Bijbel in binnen- en buitenland. U bent allen van harte uitgenodigd.

Datum & tijd: Dinsdag 10 april 20:00 uur
Locatie: Ontmoetingscentrum van PG Roermond, Minderbroedsingel 15F te Roermond
Contactpersoon: Wilma Kaemingk (0475 - 330498) wilma.kaemingk@gmail.com.
...

View on Facebook

De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! Gezegende Paasdagen. ...

View on Facebook