Groothuisbezoek

Groothuisbezoek is een ontmoetings- en gespreksavond/ochtend waar gemeenteleden elkaar in informele sfeer ontmoeten. Het wordt georganiseerd door de pastorale raad in samenwerking met de predikant. Mensen gaan met elkaar in gesprek rond een thema en delen met elkaar iets van hun leven, hun gedachten, hun ervaringen en hun geloof. De ervaring leert dat dit verdiepend werkt en zeker iets kan toevoegen aan de band die mensen met elkaar hebben. We nodigen ook graag niet-leden van onze gemeente uit naar onze bijeenkomsten.

De bijeenkomsten vinden plaatst in wijkverband. Zo bent u naast het gespreksonderwerp in de gelegenheid om mensen, die in dezelfde wijk wonen te ontmoeten en de onderlinge band weer te verstevigen. De gesprekken worden gevoerd onder leiding van een gespreksleider en de predikant.

Groothuisbezoek haakt aan bij drie belangrijke elementen van gemeentezijn: ontmoeting, bezinning en pastoraat.

Groothuisbezoek 2018: Het Avondmaal

De pastorale raad van de Protestantse gemeente Roermond nodigt u heel hartelijk uit naar het groothuisbezoek 2017-2018 met als thema het Avondmaal.

Het Avondmaal is ons door Jezus Christus gegeven en het is wat ons als christenen met Hem verbindt en met elkaar. In en door het Avondmaal vindt vergeving, verzoening en eenwording plaats, onafhankelijk van wie we zijn, wat onze achtergrond is of wat we geloven. In onze gemeente vieren we het Avondmaal met jong en oud.

Tijdens de bijeenkomst zullen we beginnen met een korte inleiding, bezinning en geschiedenis van het avondmaal. Belangrijker is het geloofsgesprek hierover, met vragen als: ‘Wat betekent het Avondmaal voor mij?, wat betekent het voor onze geloofsgemeenschap en wat is de impact van vorm en formulering?’. Na de pauze is er de gelegenheid om de huidige vorm van de avondmaalsviering in de Minderbroederskerk te bespreken en te zoeken naar passende vormen in onze geloofsgemeenschap.

Bij ieder groothuisbezoek zal de predikant en een gespreksleider aanwezig zijn en ook leden van de liturgiecommissie hebben toegezegd aanwezig te zijn om nieuwe vormen en mogelijkheden van onze huidige avondmaalsviering te bespreken.

Een overzicht van de data vindt u in Contactblad en op de website. Mocht de datum niet schikken dan kunt u zich bij een ander groothuisbezoek ’s morgens of ’s avonds opgeven.

We hopen op inspirerende bijeenkomsten en verheugen ons om u en elkaar te ontmoeten.

“Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,
want iedere stem geeft klank aan het koord.
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht”.

(Liedboek 388, vers 2 en 3)