Groothuisbezoek

Groothuisbezoek is een ontmoetings- en gespreksavond/ochtend waar gemeenteleden elkaar in informele sfeer ontmoeten. Het wordt georganiseerd door de pastorale raad in samenwerking met de predikant. Mensen gaan met elkaar in gesprek rond een thema en delen met elkaar iets van hun leven, hun gedachten, hun ervaringen en hun geloof. De ervaring leert dat dit verdiepend werkt en zeker iets kan toevoegen aan de band die mensen met elkaar hebben. We nodigen ook graag niet-leden van onze gemeente uit naar onze bijeenkomsten.

De bijeenkomsten vinden plaats in wijkverband. Zo bent u naast het gespreksonderwerp in de gelegenheid om mensen, die in dezelfde wijk wonen te ontmoeten en de onderlinge band weer te verstevigen. De gesprekken worden gevoerd onder leiding van een gespreksleider en de predikant.

Groothuisbezoek haakt aan bij drie belangrijke elementen van gemeentezijn: ontmoeting, bezinning en pastoraat.

Groothuisbezoek 2019-2020

“Maar jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?”


De kerk kun je omschrijven als een gemeenschap van mensen rondom Jezus Christus. Zoals de preek op zondag vaak begint met de aanhef: “Gemeente van onze Heer Jezus Christus”.
Binnen en buiten de kerk wordt intussen heel verschillend over Jezus gedacht. Veel mensen vinden Jezus een inspirerend figuur. In Amsterdam werden jonge niet-gelovige mensen geïnterviewd over religie en kerk. Met de kerk konden ze niet zoveel, maar Jezus was wel oké. Eén van de jongeren kwam met een idee: “De kerk zou iets met Jezus moeten gaan doen, dan kan het misschien nog iets gaan worden!” Kennelijk was het voor deze jongeren niet vanzelfsprekend dat de kerk iets met ‘Jezus’ doet. Hoe is dat voor kerkmensen zelf?

Wie is Jezus voor jou, wat betekent Hij voor jou?
Wat zou je anderen over Hem vertellen en waarom?

U wordt van harte uitgenodigd voor ontmoeting en gesprek bij het groothuisbezoek!

Neem een voorwerp, tekst of afbeelding mee, wat Jezus voor u symboliseert, of wat uw persoonlijke band met Hem uitdrukt: een kruisje, gedicht, foto, lied of ander voorwerp.

Iedereen is van harte welkom en neem gerust nieuwe mensen mee, niet-kerkelijke, of katholiek!

Komende groothuisbezoeken