Groothuisbezoek

Groothuisbezoek is een ontmoetings- en gespreksavond/ochtend waar gemeenteleden elkaar in informele sfeer ontmoeten. Het wordt georganiseerd door de pastorale raad in samenwerking met de predikant. Mensen gaan met elkaar in gesprek rond een thema en delen met elkaar iets van hun leven, hun gedachten, hun ervaringen en hun geloof. De ervaring leert dat dit verdiepend werkt en zeker iets kan toevoegen aan de band die mensen met elkaar hebben. We nodigen ook graag niet-leden van onze gemeente uit naar onze bijeenkomsten.

De bijeenkomsten vinden plaats in wijkverband. Zo bent u naast het gespreksonderwerp in de gelegenheid om mensen, die in dezelfde wijk wonen te ontmoeten en de onderlinge band weer te verstevigen. De gesprekken worden gevoerd onder leiding van een gespreksleider en de predikant.

Groothuisbezoek haakt aan bij drie belangrijke elementen van gemeentezijn: ontmoeting, bezinning en pastoraat.

Groothuisbezoek 2018-2019

Dit jaar ligt de focus op onderlinge ontmoeting tussen oud en jong met als thema voor de groothuisbezoeken:

Geloofsgesprek tussen generaties

We komen bij de meeste groothuisbezoeken bij elkaar rond etenstijd, zodat jong en oud aan kunnen schuiven. Iedereen neemt wat mee voor de maaltijd. Kinderen zijn van harte welkom!

Naast onderlinge ontmoeting, kennismaking en uitwisseling is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over vragen als:

  • Wat heb je zelf ‘meegenomen’ van de geloofsopvoeding en het geloof van je ouders/grootouders?
  • Heb je op latere leeftijd nog wel eens met je ouders hierover gesproken?
  • Wie of welke voorbeelden waren bepalend voor jouw geloof?
  • Wat geef je je (klein)kinderen mee?
  • Hoe gaat dat als je partner of je kinderen andere keuzes maken; waar vind je elkaar, wat kun je van de ander leren, wat is gemeenschappelijke grond?

Iedereen is van harte welkom, niet-kerkelijke, katholieke, partners, kinderen, opa’s en oma’s!

escort istanbul escort