Kerkelijke Uitvaart (praktische informatie)

Waar moet u aan denken bij een kerkelijke uitvaart in de Minderbroederskerk?

Na het overlijden schakelt u een uitvaartondernemer in. Voor een kerkelijke uitvaart kunt u kiezen tussen een kerkelijke uitvaart in de Minderbroederskerk of in het uitvaartcentrum. De predikant verzorgt het inhoudelijke deel van de kerkelijke uitvaartsdienst.

Als eerste belt u hiervoor met de scriba en predikant (zie onderaan dit document voor contactgegevens).

Via scriba en predikant:

 • Datum en tijdstip: is predikant en kerkruimte beschikbaar?
 • Afkondiging van het overlijden in de gemeente (eredienst, via email en/of besloten Facebookgroep, Contact)
 • Afspraak voor pastoraal gesprek thuis, zsm.

Vervolgens nemen scriba of predikant contact op met de koster, organist. Indien de eigen predikant niet beschikbaar is, zoekt de scriba een vervangende predikant.

Gesprek met de predikant (en taakdrager rouw) bij de familie thuis

Zo spoedig mogelijk na het eerste telefonisch contact wordt er een pastorale afspraak gemaakt om de dienst verder in te kleden. De ambtsdrager van dienst (1 van de twee taakdragers rouw) is, indien geen bezwaar, bij dit gesprek aanwezig.

De uitvaartdienst:

 • Is er voor of na de dienst gelegenheid tot condoleren?
 • Is er na de dienst gelegenheid tot langs de kist lopen, afscheid nemen?
 • Is de begrafenis of crematie in besloten kring?
 • Keuze voor Bijbeltekst en liederen (afgespeelde muziek, orgel, liedboek) in overleg met voorganger en organist. Had de overledene zijn of haar wensen kenbaar gemaakt?

Het is gebruikelijk dat de familie zelf het gedrukte liturgieboekje maakt en laat drukken. Een voorbeeldliturgie is digitaal beschikbaar, met daarin de standaard formuleringen en keuzes in de dienst.

Check met uitvaartbegeleider of eigen drukker wanneer liturgie aangeleverd moet worden om te drukken.

 • Hoeveel mensen verwacht u?
 • Zijn er bijzonderheden, zoals een koor, zangers, muziek.
 • De kerkklokken luiden na afloop van de dienst standaard, op verzoek kan dit ook tijdens het ‘Onze Vader’.
 • Kaarsen aansteken in de dienst in overleg met voorganger/ koster (kaarsstandaard, aansteekkaars).
 • Collecte?
 • De gebruikelijke locatie voor condoleren en condoleanceregisters is bij binnenkomst in de kerkruimte.
 • De gebruikelijke locatie van de kist is achter in de stiltehoek. Eventueel ook mogelijk in de consistorie (met scherm optioneel)

Positie van de kist in de protestantse traditie

Als de kist met de overledene binnen wordt gedragen, gebeurt dat met de voeten voorop; omdat de overledene naar het kruis toegaat, naar Christus. Eenmaal op het liturgisch centrum wordt de kist gedraaid, met het hoofd naar het kruis; naar de mensen toe.

Deze opstelling is anders dan in de katholieke traditie en daarom van belang om met de uitvaartbegeleider en dragers door te spreken.

Voorafgaand aan de uitvaart

 • Laatste controle/proefdruk liturgieboekje met voorganger
 • Als het liturgieboekje gemaakt is opsturen naar: eredienst@pg-roermond.nl (koster, predikant, organist, ouderling van dienst)
 • Sprekers oefenen ‘langzaam spreken’ in de microfoon, vanwege de akoestiek van het kerkgebouw.

Kosten

Een rouwdienst kost €500,- als vergoeding voor alle kosten die de gemeente maakt. Dit bedrag wordt in rekening gebracht bij de uitvaartondernemer, die dit declareert bij de uitvaartverzekering. In deze kosten zitten de vergoedingen voor organist en koster, de verwarming van de kerk en de tijdsbesteding en voorbereiding van de predikant.

 • De uitvaartondernemer betaalt de €500,- aan onze gemeente.
 • De penningmeester van het College van Kerkrentmeesters neemt na ontvangst contact op met de nabestaanden. Indien er geen verzekering was afgesloten, kan in samenspraak besloten worden tot restitutie van (een deel van) de vrijwillige bijdrage van de overledene.

——————————–

Ontmoetingscentrum, met Margriet/ Aart Dumee

Voor ontvangst van groep mensen voorafgaand aan de dienst of na de dienst kunnen diverse ruimtes in het naast de kerk gelegen ‘Ontmoetingscentrum’ gehuurd worden. Beheerders Aart en Margriet Dumee kunnen een lunch/ koffie/thee verzorgen.

Informatie en contact Ontmoetingscentrum, Margriet Dumee:

Email: ontmoetingscentrum15f@gmail.com
Tel: 06-395 575 73

Adressen en contact

Scriba: Aafke Doelman
Email: scriba@pg-roermond.nl
Tel: 0475-330909

Koster: Hijmen Trompetter

 • Om voorafgaand aan de uitvaart de kerk te bekijken en mogelijkheden te bespreken
 • Locatie en zitplekken eventueel koor
 • Geluid, muziek, technische details
 • Indien veel gasten verwacht worden
 • In kleine kring koffie/thee/cake
 • Overleg met uitvaartbegeleider: afstemming over tafels klaarzetten.

Email: koster@pg-roermond.nl
Tel: 0475 53 14 22

Organist

 • Afstemming over de te spelen liederen, muziekstukken.
 • Grote orgel boven of kleine orgel (beneden als zangbegeleider)
 • Eventueel piano

Email: organist@pg-roermond.nl

Predikant

Ook voor nazorg, eventueel deelname aan een rouwgroep.

Email: predikant@pg-roermond.nl
In nood: 06- 11 29 28 79
Spreekuren: ma-di-do-vrij 8.45-9.45
Tel: 0475 76 92 16

Meer informatie en ‘food for thought’ over uitvaarten: ‘Het begrafenisgidsje’ van ds. Nico ter Linden