Meteen naar de inhoud
Graf met de handjes (foto Wikipedia)

Kerkelijke Uitvaart (praktische informatie)

Waar moet u aan denken bij een kerkelijke uitvaart in de Minderbroederskerk?

Na het overlijden schakelt u een uitvaartondernemer in. Voor een kerkelijke uitvaart kunt u kiezen tussen een kerkelijke uitvaart in de Minderbroederskerk of in het uitvaartcentrum. De (eigen of zelfgekozen) predikant verzorgt het inhoudelijke deel van de kerkelijke uitvaartsdienst.

Als eerste belt u hiervoor met de scriba en predikant (zie onderaan dit document voor contactgegevens).

Via scriba en predikant:

 • Datum en tijdstip: is predikant en kerkruimte beschikbaar?
 • Afkondiging van het overlijden in de gemeente (eredienst, via email en/of besloten Facebookgroep, Contact)
 • Afspraak voor pastoraal gesprek thuis, zsm.

Vervolgens nemen scriba of predikant contact op met de koster, organist. Indien de eigen predikant niet beschikbaar is, zoekt de scriba een vervangende predikant.

Gesprek met de predikant (en taakdrager rouw) bij de familie thuis

Zo spoedig mogelijk na het eerste telefonisch contact wordt er een pastorale afspraak gemaakt om de dienst verder in te kleden. De ambtsdrager van dienst (1 van de twee taakdragers rouw) is, indien geen bezwaar, bij dit gesprek aanwezig.

De uitvaartdienst:

 • Is er voor of na de dienst gelegenheid tot condoleren?
 • Is er na de dienst gelegenheid tot langs de kist lopen, afscheid nemen?
 • Is de begrafenis of crematie in besloten kring?
 • Keuze voor Bijbeltekst en liederen (afgespeelde muziek, orgel, liedboek) in overleg met voorganger en organist. Had de overledene zijn of haar wensen kenbaar gemaakt?

Het is gebruikelijk dat de familie zelf het gedrukte liturgieboekje maakt en laat drukken. Een voorbeeldliturgie is digitaal beschikbaar, met daarin de standaard formuleringen en keuzes in de dienst.

Check met uitvaartbegeleider of eigen drukker wanneer liturgie aangeleverd moet worden om te drukken.

 • Hoeveel mensen verwacht u?
 • Zijn er bijzonderheden, zoals een koor, zangers, muziek.
 • De kerkklokken luiden na afloop van de dienst standaard, op verzoek kan dit ook tijdens het ‘Onze Vader’.
 • Kaarsen aansteken in de dienst in overleg met voorganger/ koster (kaarsstandaard, aansteekkaars).
 • Collecte?
 • De gebruikelijke locatie voor condoleren en condoleanceregisters is bij binnenkomst in de kerkruimte.
 • De gebruikelijke locatie van de kist is achter in de stiltehoek. Eventueel ook mogelijk in de consistorie (met scherm optioneel)

Positie van de kist in de protestantse traditie

Als de kist met de overledene binnen wordt gedragen, gebeurt dat met de voeten naar voren gericht; omdat de overledene naar het kruis toegaat, naar Christus. Eenmaal op het liturgisch centrum wordt de kist gedraaid, met het hoofd naar het kruis; naar de mensen toe.

Deze opstelling is anders dan in de katholieke traditie en daarom van belang om met de uitvaartbegeleider en dragers door te spreken.

Voorafgaand aan de uitvaart

 • Laatste controle/proefdruk liturgieboekje met voorganger
 • Als het liturgieboekje gemaakt is opsturen naar: eredienst@pg-roermond.nl (koster, predikant, organist, ouderling van dienst)
 • Sprekers oefenen ‘langzaam spreken’ in de microfoon, vanwege de akoestiek van het kerkgebouw.

Kosten

Uitvaartdienst in de Minderbroederskerk (incl. predikant, koster, organist):

 • Leden van de Protestantse Gemeente Roermond: €500
 • Niet-leden: €650

Uitvaartdiensten op andere locatie geleid door onze predikant:

 • Leden van de Protestantse Gemeente Roermond: €150
 • Niet leden: €300

De mogelijkheid tot restitutie bij het ontbreken van een uitvaartverzekering vervalt per 1 april 2019. Als er financiële problemen ontstaan rond het overlijden en de uitvaart van een familielid, kunnen nabestaanden zich wenden tot de diaconie.

——————————–

Ontmoetingscentrum

Voor ontvangst van groep mensen voorafgaand aan de dienst of na de dienst kunnen diverse ruimtes in het naast de kerk gelegen ‘Ontmoetingscentrum’ gehuurd worden.

Adressen en contact

Scriba: Annemarie Vriesen
Email: scriba@pg-roermond.nl
Tel: 06-53337701

Koster

 • Om voorafgaand aan de uitvaart de kerk te bekijken en mogelijkheden te bespreken
 • Locatie en zitplekken eventueel koor
 • Geluid, muziek, technische details
 • Indien veel gasten verwacht worden
 • In kleine kring koffie/thee/cake
 • Overleg met uitvaartbegeleider: afstemming over tafels klaarzetten.

Email: koster@pg-roermond.nl

Organist

 • Afstemming over de te spelen liederen, muziekstukken.
 • Grote orgel boven of kleine orgel (beneden als zangbegeleider)
 • Eventueel piano

Email: organist@pg-roermond.nl

Predikant

Ook voor nazorg, eventueel deelname aan een rouwgroep.

Email: predikant@pg-roermond.nl
In nood: 06- 11 29 28 79
Spreekuren: ma-di-do-vrij 8.45-9.45
Tel: 0475 76 92 16

Meer informatie en ‘food for thought’ over uitvaarten: Het begrafenisgidsje’ van ds. Nico ter Linden