Meteen naar de inhoud

Nieuwsbrief

Nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Schrijft u zich hier in!

Visie

De Protestantse Gemeente Roermond is een veelzijdige, actieve gemeente die zich uitstrekt over een groot deel van Midden-Limburg. Persoonlijke en gezamenlijke geloofsbelevenis staat centraal met ruimte voor zowel traditionele als minder traditionele vormen. Hierbij kijken we steeds hoe we relevant kunnen zijn voor onze eigen (actieve of minder actieve) leden, voor mensen in de omgeving maar ook voor mensen met een niet Nederlandse achtergrond. We willen met onze tijd mee gaan waarbij openheid, respect en gelijkwaardigheid kernwoorden zijn. Iedereen telt mee!

Structuur & organisatie

De Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben hun eigen voorzitter, secretaris en penningmeester.
 Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De diaconale aangelegenheden worden door de diaconie verzorgt. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere de begroting en de jaarrekening.

Daarnaast zijn er een aantal zelfstandig opererende organisaties bij onze gemeente betrokken:

De wekelijkse kerkdiensten vinden plaats op zondagmorgen om 10.00 uur in de Minderbroederskerk aan de Minderbroederssingel in Roermond. De Minderbroederskerk is een mooie, oude kerk, die aan het eind van de 15e eeuw gebouwd werd als kloosterkerk voor de Franciscanen (of Minderbroeders) en die al sinds 1821 dient als kerk voor de Protestantse Gemeente Roermond. Bij sommige kerkdiensten is er voor de kinderen een kindernevendienst en voor de kleinsten is er oppas. Dit vindt plaats in het Ontmoetingscentrum, wat direct naast de kerk ligt.