Meteen naar de inhoud
Leden 
DiakenPeter de Boer
SecretarisAafke Halma
Penningmeestervacature
speciaal lid AZCGerben Huberts
LidEllen Koers

Heeft u vragen of opmerkingen voor de diaconie? Dan kunt u contact met ons opnemen via diaconie@pg-roermond.nl.

Diaconie

Ieder mens telt. Maar niet iedereen kan zichzelf redden. Daarom steunt de kerk mensen die, om wat voor reden dan ook, niet goed (meer) voor zichzelf kunnen zorgen: zieken, armen, ouderen, mensen die leven aan de zelfkant van de maatschappij.

De armoedeproblematiek is in de Diaconie altijd belangrijk. Of het nu gaat om mensen dichtbij (in onze kerkgemeenschap of daarbuiten) of mensen ver weg, de kerk stelt zich tot taak om bijdragen te leveren aan het welzijn van de samenleving. Dit werk noemen we in de kerk (binnenlands) diaconaat of, in het geval van mensen ver weg, werelddiaconaat. Dit laatste wordt in onze kerk door de ZWO verzorgd.

Diaconale taken zijn onder andere:

  • signaleren van noodsituaties in de samenleving, zowel lokaal, regionaal als internationaal;
  • vinden van hulpbronnen en inzamelen van geld voor de leniging van deze nood;
  • daadwerkelijk verlenen van deze hulp en geven van bijstand en steun aan wie dat nodig hebben;

Er is ook een belangrijke en zichtbare bijdrage aan de eredienst: denk aan het wekelijks collecteren en het faciliteren van het Heilig Avondmaal. De opbrengst van de Avondmaalscollecte komt geheel ten goede aan Stichting OOR. (Opvang, Ontmoeting, Roermond).

Waar nodig worden vakanties voor ouderen en gehandicapten met financiële middelen ondersteund.

Heeft u geen vervoer om zondags naar de kerk te komen? Dan kunt u contact opnemen met de diaconie.

Gerben Huberts draagt als pastoraal contact persoon zorg voor de mensen uit het asielzoekerscentrum in Baexem .

Onze gemeente neemt deel aan het Maatschappelijk Platform Roermond en het provinciale Platform ontwikkelingssamenwerking.

Dit alles kan niet zonder uw hulp. Daarom wordt het zeer op prijs gesteld wanneer u doorgeeft waar er ondersteuning nodig is. Ook kunt u projecten, die mogelijk binnen de aangegeven diaconale doelstelling vallen, aanmelden.

Diaconaat vraagt om uw gebed en uw daadwerkelijke steun.

Doe een gift!

U kunt uw bijdrage direct overmaken met iDeal door op de knop hieronder te drukken. U wordt dan doorgestuurd naar onze betaalomgeving (van SKG Collect).

U kunt uw gift desgewenst ook op een andere manier overmaken naar rekeningnummer NL66 RABO 0373 7388 97 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Roermond.