Leden
lid Gerrit Kremer
lid Bep Storm
lid Caroline Norg

Wilt u meer weten over onze werkzaamheden of heeft u suggesties, ideeën of opmerkingen over de liturgie neem dan contact met ons op via 
liturgie@pg-roermond.nl.

Liturgie Werkgroep

De liturgie werkgroep stelt zich ten doel de kerkenraad te adviseren, teneinde op verantwoorde wijze de liturgie te vieren in de samenkomst van de gemeente, dankbaar rekening houdend met de traditie van de algemene christelijke kerk en zich verantwoordelijk wetend voor de toepassing daarvan in het heden.

De taken van de liturgie werkgroep zijn:

  • De orde van dienst voor de morgendienst bepalen.
  • Kiezen welk systeem van lezingen uit de Bijbel wordt aangehouden en welke Bijbelvertaling de voorkeur heeft.
  • Vormen te vinden voor de bediening van Doop en Avondmaal.
  • Zorg te dragen voor de vormgeving en uitvoering van de diensten, die binnen de Paascyclus vallen (dit zijn: witte donderdag, goede vrijdag, stille zaterdag. paaswake), voor de kerstnachtdienst en eventueel  andere bijzondere diensten.
  • Zorg te dragen voor de vormgeving voor de bevestiging van een huwelijk, het afleggen van openbare belijdenis van het geloof, en een samenkomst bij de begrafenis of crematie.
  • het opstellen van het beleidsplan kerkmuziek en eredienst.