Meteen naar de inhoud

VERSLAG  KERKENRAADSVERGADERING  23 november 2022

  1. Er is besloten dat in 2023 de Startzondag gecombineerd wordt met de ontmoetingsdag. Er zal met de voorzitter van Maasbracht contact opgenomen worden of zij dit in gezamenlijkheid willen organiseren.
  2. Profielschets van de gemeente Roermond is door de werkgroep geactualiseerd en goedgekeurd door de kerkenraad.
  3. Onderzocht gaat worden of het wenselijk is dat de Bijbelvertaling 2004 -die op dit moment in de kerk gebruikt wordt- vervangen wordt door 2021.
  4. Collectes 2023 zijn vastgesteld.
  5. Begroting CvK en Diaconie zijn goedgekeurd.
  6. Snuffelmiddag kerkenraden Roermond-Weert-Maasbracht is geëvalueerd. Belangrijkste conclusie voor verdere samenwerking: Gelijkheid t.o.v. elkaar en elke gemeente zijn eigen tempo.
  7. Het ‘Onze Vader” zal op verzoek van gemeenteleden ook op het scherm geprojecteerd gaan worden.
  8. Er wordt onderzocht of de pastorie verhuurd kan worden aan statushouders.