Meteen naar de inhoud

VERSLAG  KERKENRAADSVERGADERING  21 december 2022

Vanwege afwezigheid van meerdere KR-leden geen vergadering, maar een bespreking m.b.t. enkele actuele aspecten. Diverse agendapunten zijn doorgeschoven naar de volgende KR-vergadering.

  1. Er zijn nog diverse vacatures en worden nogmaals afgekondigd
  2. Het is niet altijd noodzakelijk alle afkondigingen mondeling te doen, alleen die met prioriteit. De overige zullen via het scherm verspreid worden.
  3. Er is besloten dat op 8 Januari 2023 -na de dienst- gezamenlijk koffie gedronken wordt in het Ontmoetingscentrum.
  4. Op 29 Januari 2023 vindt –tijdens de zondagsdienst- de (her)bevestiging van ambtsdragers en benoeming taakdragers plaats;
  5. Aan een nieuwe structuur voor de Pastorale Raad wordt gewerkt.