Meteen naar de inhoud

Verslag Kerkenraadsvergadering 11 april 2023

Aanwezig:

Klaas Baas, Aafke Halma, Gerben Huberts, Linda Akkerman, Annemarie Vriesen (notulist)

1: Samenwerking gemeenten Maasbracht-Weert-Roermond verloopt voorspoedig. Venlo blijft op afstand volgen. Vacature interim-predikant is gesteld. Enkele reacties ontvangen.

2: De financiële administratie gemeenten Maasbracht-Weert-Roermond wordt op termijn gezamenlijk geregeld. Een werkgroep in Roermond zal dit proces begeleiden. Vooralsnog blijft de ledenadministratie in Roermond.

3. Van groot belang dat CVK wordt aangevuld, met name een penningmeester is dringend gewenst.

4. Er komt een bord in consistorie met namen Gereformeerde predikanten in Roermond.

5. Mededelingen worden 3x per zondagochtend vermeld op beamer, minder mondelinge mededelingen tijdens de eredienst.

6. 7 Mei Top2000-dienst o.l.v. Band4Tune.

7. Volgende Kerkenraadvergaderingen 2023: 31 mei, 13 september, 15 november (met Maasbracht), 20 december.