Category Archives: kerkenraadnieuws

21 jan
0

In onze kerk is ieder mens van harte welkom!!

In onze kerk is ieder mens van harte welkom!! Met de generale synode van de Protestantse Kerk spreken wij uit dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, ...

Lees Verder
21 jan
0

Bevestiging van ambtsdragers, benoeming van taakdragers en afscheid van de scriba

Bevestiging van ambtsdragers, benoeming van taakdragers en afscheid van de scriba op zondag 27 januari 2019 Omdat er geen bezwaren zijn ingediend aangaande de nieuwe ambtsdragers en taakdragers zal een aantal gemeenteleden bevestigd/benoemd worden op zondag 27 januari 2019. Klaas ...

Lees Verder
21 jan
0

Verslag Vergadering Kerkenraad (7 november 2018)

Verslag Vergadering Kerkenraad (7 november 2018) We kunnen meedoen aan een onderzoek naar de vitaliteit van onze kerkgemeenschap, het merendeel van de kerkenraad staat hier neutraal/positief tegenover. We hebben kritische vragen, maar wat de doorslag geeft is dat het onderzoek ...

Lees Verder
21 jan
0

Bezwaarschrift (update)

Bezwaarschrift (update) Het bezwaarschrift aangaande de kandidaatstelling voor de functie van voorzitter van het CvK is niet ontvankelijk verklaard door het Classicaal College voor het Opzicht. Het is inmiddels doorgestuurd naar het Classicaal College voor Bezwaren en Geschillen. Het gaat ...

Lees Verder
10 jan
0

Actie Kerkbalans 2019

Actie Kerkbalans 2019 De tweede helft van januari begint de Actie Kerkbalans 2019, waarmee we uw aandacht vragen voor de financiën van onze gemeente. Alle leden van onze gemeente die vorig jaar geen machtiging voor automatische incasso hebben ingevuld, krijgen ...

Lees Verder
14 dec
0

Bezwaarschrift

Bezwaarschrift Op 22 oktober 2018 is er een bezwaarschrift ingediend aangaande de kandidaatstelling voor de functie van voorzitter van het CvK. Dit bezwaarschrift is door de kerkenraad deels gegrond en deels ongegrond geacht. Er zijn verschillende gesprekken gevoerd n.a.v. dit ...

Lees Verder
19 nov
0

Actie kerkbalans 2019

Actie kerkbalans 2019 Op 19 januari begint de actie kerkbalans 2019. Alle contactpersonen zullen op 16 januari de enveloppen mee krijgen zodat ze deze kunnen bezorgen bij de gemeenteleden in hun wijk. Dit jaar willen we uw aandacht vragen voor ...

Lees Verder
19 nov
0

Het Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal Op 11 november was er een informatiemoment na de dienst, waarin de neerslag van de evaluatie van het Heilig Avondmaal (thema van de groothuisbezoeken) werd gepresenteerd. Hieronder volgt de tekst van de presentatie, zoals deze tijdens het ...

Lees Verder
18 nov
0

Betalingen via iDeal

Betalingen via iDeal Vanaf nu is het mogelijk om op onze website betalingen aan de kerk te doen via iDeal, dus op dezelfde manier zoals u wellicht weleens iets in een webwinkel koopt. Momenteel worden de volgende betalingen ondersteund: Gift ...

Lees Verder
02 nov
0

Wijziging Bankrekeningnummers CvK & Diaconie

Wijziging Bankrekeningnummers CvK & Diaconie Het geld van onze gemeente (zowel CvK als Diaconie) is ondergebracht bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). Deze stichting maakte tot nu toe voor het geldverkeer gebruik van de diensten van Van Lanschot Bankiers. Van Lanschot ...

Lees Verder
123