inspiratie & ontmoeting

Groothuisbezoek

Groothuisbezoek is een ontmoetings- en gespreksavond/ochtend waar gemeenteleden elkaar in informele sfeer ontmoeten. Het wordt georganiseerd door de pastorale raad in samenwerking met de predikant. Mensen gaan met elkaar in gesprek rond een thema en delen met elkaar iets van hun leven, hun gedachten, hun ervaringen en hun geloof. De ervaring leert dat dit verdiepend werkt en zeker iets kan toevoegen aan de band die mensen met elkaar hebben. We nodigen ook graag niet-leden van onze gemeente uit naar onze bijeenkomsten.

De bijeenkomsten vinden plaats in wijkverband. Zo bent u naast het gespreksonderwerp in de gelegenheid om mensen, die in dezelfde wijk wonen te ontmoeten en de onderlinge band weer te verstevigen. De gesprekken worden gevoerd onder leiding van een gespreksleider en de predikant.

Groothuisbezoek haakt aan bij drie belangrijke elementen van gemeentezijn: ontmoeting, bezinning en pastoraat.

Groothuisbezoek 2019-2020

“Maar jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?”


De kerk kun je omschrijven als een gemeenschap van mensen rondom Jezus Christus. Zoals de preek op zondag vaak begint met de aanhef: “Gemeente van onze Heer Jezus Christus”.
Binnen en buiten de kerk wordt intussen heel verschillend over Jezus gedacht. Veel mensen vinden Jezus een inspirerend figuur. In Amsterdam werden jonge niet-gelovige mensen geïnterviewd over religie en kerk. Met de kerk konden ze niet zoveel, maar Jezus was wel oké. Eén van de jongeren kwam met een idee: “De kerk zou iets met Jezus moeten gaan doen, dan kan het misschien nog iets gaan worden!” Kennelijk was het voor deze jongeren niet vanzelfsprekend dat de kerk iets met ‘Jezus’ doet. Hoe is dat voor kerkmensen zelf?

Wie is Jezus voor jou, wat betekent Hij voor jou?
Wat zou je anderen over Hem vertellen en waarom?

U wordt van harte uitgenodigd voor ontmoeting en gesprek bij het groothuisbezoek!

Neem een voorwerp, tekst of afbeelding mee, wat Jezus voor u symboliseert, of wat uw persoonlijke band met Hem uitdrukt: een kruisje, gedicht, foto, lied of ander voorwerp.

Iedereen is van harte welkom en neem gerust nieuwe mensen mee, niet-kerkelijke, of katholiek!

Komende groothuisbezoeken

Bewust Geloven

Na het succes van afgelopen jaar, willen we dit jaar doorgaan met de gespreksgroep ‘Bewust geloven’: Hoe geloof in jouw leven vorm krijgt, welke invloed het heeft en welke vorm of keuzes je daarin maakt. Bewust Geloven is voor mensen die zich willen verdiepen in het geloof, hun geloof willen verkennen, onderzoeken, en de toepassing daarop in hun leven.

We beginnen eerst met een aantal introducerende bijeenkomsten over de Bijbel en de protestants-christelijke traditie. Vervolgens zal in het tweede deel van de bijeenkomsten de focus liggen op de vragen rondom: “Geloven is persoonlijk, maar nooit alleen.” Hoe staat jouw persoonlijke geloof in relatie tot de geloofsgemeenschap, de traditie, de geloofsbelijdenis en de keuzes in jouw leven? Af en toe krijg je huiswerk mee of moet je iets voorbereiden voor de bijeenkomst. In het derde deel van de bijeenkomsten zal je eigen levensverhaal en je geloofsvragen besproken worden in de vorm van een eigen geloofstekst.

Om het onderlinge vertrouwen te versterken en de gezochte diepgang te bereiken zeggen we elkaar toe om (zo mogelijk) alle gespreksavonden aanwezig te zijn. We hanteren een gespreksstijl met open vragen omdat het uitgangspunt is dat niemand alles van ‘geloven’ weet en dus altijd van een ander kan leren.

In het voorjaar sluiten we af met een gezamenlijk voorbereidde dienst en is er de gelegenheid om de eigen keuze te bevestigen in een doop en/of belijdenis.

De groep is zowel bedoeld voor mensen die meer willen weten, of hun geloof willen verdiepen, of een geloofskeuze willen maken. Daarnaast zijn buitenkerkelijke partners van harte welkom en kunnen gemeenteleden die al eerder belijdenis hebben afgelegd deze kring als een herhaling of vernieuwing meemaken.

De groep komt 1x per maand op een avond bij elkaar, afhankelijk van de deelnemers van de groep. Mogelijk wordt dat dit seizoen de vrijdagavond.

De eerste kennismakingsbijeenkomst is op maandagavond 10 september.

Opgave en informatie bij predikant@pg-roermond.nl.

Leesgroep “Kerk als Klooster”

Een groep gemeenteleden is een aantal jaar geleden in de protestantse gemeente in Elst geweest. De grondslag voor de kerkvernieuwing en het kerkelijke centrum ‘De Ruimte’ in Elst liggen in het idee: Kerk als klooster. Predikant Jeroen Jeroense legt in 6 artikelen uit hoe die bron ons als kerk vandaag de dag kan inspireren en aanzetten tot een andere manier van kerk zijn. Het pamflet is bedoeld voor doordenking, inspiratie, gesprek, besluitvorming en uitvoering.

Gemeenteleden die geïnteresseerd zijn en mee willen denken, zich willen bezinnen en discussiëren over wat dat voor ons als kerk in Roermond betekent, zijn van harte welkom om mee te lezen en aan te schuiven. Dit kan zowel voor alle bijeenkomsten als voor één keer aanschuiven. Afhankelijk van de voorkeur van de deelnemers zal de groep overdag of ‘s avonds bijeenkomen. Voorafgaand aan de bijeenkomst zal het te bespreken hoofdstuk beschikbaar worden gesteld.

Opgave en informatie bij predikant@pg-roermond.nl

AlfaOmega

Alfa en Omega (jong volwassenen)

Eén keer per maand, op een doordeweekse woensdag- of donderdagavond, komt de groep van Alfa en Omega bij elkaar. Het is een groep jonge mensen van ongeveer 25 tot ongeveer 35 jaar (er wordt niet op een jaartje gekeken).

Er wordt gekookt in het Ontmoetingscentrum en daarna wordt met elkaar gegeten en bijgekletst. Hoe gaat het met iedereen? Wat speelt er thuis, op het werk, etc? 
Vervolgens wordt doorgepraat over een actueel (geloofs-)thema. Het thema wordt altijd door een van de deelnemers voorbereid. Zowel het koken als het voorbereiden van het thema wordt via de Alfa en Omega-app afgesproken. En omdat we allemaal druk zijn wordt op die manier ook wel eens een avond verplaatst.

Wil je aansluiten bij Alfa en Omega? Wees welkom! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Groeten,
Janneke Ververs
E-mail: jeugd@pg-roermond.nl

Maatschappelijke Film & Discussie

In dit seizoen presenteren we twee films die ‘stof’ doen opwaaien. Enerzijds over internationale conflicten en verzoeningsprocessen, anderzijds over de gespannen man-vrouw verhoudingen in Bijbel en kerk.

Beide avonden worden ingeleid door dominee Judith van den Berg-Meelis, die ruime (werk- en studie) ervaring heeft met bovenstaande maatschappelijke thema’s, o.a. door haar verblijf en werk in Afrika en Indonesië.

We bekijken met elkaar de film en na afloop is er de gelegenheid voor vragen, gesprek en discussie.

Concerten

Het kerkgebouw is via de Stichting vrienden van de Minderbroederskerk ook te huur voor concerten. Bekijk de voorwaarden op deze pagina.

Ieder jaar vindt in december het traditionele kerstconcert plaats in onze kerk, uitgevoerd door de vereniging “Zang en Muziek”. Verder zijn er regelmatig gastoptredens, waardoor het elk jaar weer anders is.

Kerstconcert 2019

Op zondag 8 december vindt het jaarlijkse “Op-weg-naar-Kerst” concert plaats in onze kerk. Er zijn weer gastoptredens, zoals we dat de laatste jaren gewend zijn van de vereniging “Zang en Muziek”. De optredende solisten zijn zangeres Renée Steenvoorden, afkomstig uit Roggel, muziekdocente, en momenteel nog studerend aan het conservatorium in Brussel. En de pas 12-jarige dwarsfluitiste Lynn Horsch uit Kerkrade, die les krijgt op de muziekschool in haar woonplaats en een echt natuurtalent is. Het ziet er dus weer veelbelovend uit.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de Poppendokter op het Munsterplein (tel. 332205) en bij Jeanne Reijnen (tel. 333751 of 06-20290133).

Het concert begint om 14.30 uur.

De toegangsprijs is € 13,50 inclusief koffie/thee in de pauze.

Excursies

Door de Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting wordt ongeveer 1x per jaar een excursie of wandeling georganiseerd. Op dit moment staan er geen excursies gepland.

Slider
Kledingactie ZWO

Kledingactie ZWO

Wat heeft de kledingactie van de ZWO voor Hongarije te maken met de kerstvakantie? Zo op het eerste gezicht natuurlijk ...
Verder Lezen
Kerstconcert

Kerstconcert

Kerstconcert “Zang en Muziek”: Op weg naar kerst Op zondag 8 december om 14:30u vindt wederom het jaarlijkse kerstconcert plaats ...
Verder Lezen
Kinderkerstfeest

Kinderkerstfeest

Op zaterdag 21 december om 15u vieren we het kinderkerstfeest. Tijl Damen speelt de interactieve voorstelling 'Als ik Kerst mis' ...
Verder Lezen

De kerk is open!

Sinds Maart 2018 zijn we, op veler verzoek, doordeweeks open gegaan.

Elke dinsdagmiddag is de kerk open van 14:00 tot 17:00.

Voor een ieder, of je nu gemeentelid, voorbijganger of nieuw bent:

  • Een kopje koffie aan de stamtafel in de consistorie, ontmoeting.
  • Een praatje met elkaar
  • In de kerk stil worden
  • Een kaars aansteken
  • Luisteren naar muziek
  • Een Bijbelstudie
  • Een gesprek met de dominee.
  • Samen in (geloofs)gesprek.

Het kan allemaal en iedereen is welkom!

Versterking van ons team is altijd welkom. Een gastheer/vrouw leidt bezoekers rond, zet koffie en is gewoon aanwezig, samen met andere vrijwilligers en de dominee/diaken.  Afhankelijk van wat u wilt: 1x in de maand, 1x in de 2 maanden.

Ook suggesties voor of hulp bij activiteiten is van harte welkom: creatieve ideeën, handwerken, gespreksgroepen, een (taal)maatjesproject.

Contactpersoon
Ds. Judith van den Berg-Meelis
Email: predikant@pg-roermond.nl

Kijk ook eens bij onze nieuwe activiteit: Meet & Eat

Veiling van Beloften

Op koningsdag 2019 heeft de eerste Veiling van Beloften plaatsgevonden.

Wat is een veiling van beloften?

Bij een veiling van beloften worden er, zoals het woord al zegt, beloften geveild. Beloften van een gemeentelid die iets wil maken of organiseren voor een of meerdere andere gemeenteleden. Deze belofte wordt op een later tijdstip ingelost. Het aanbiedende gemeentelid biedt de belofte gratis aan. De kopende partij betaalt een bedrag voor de belofte en dit bedrag gaat naar de kerk.

U kunt dus op verschillende manieren bijdragen. Door een belofte te doen en in te lossen, of door een of meerdere beloften te kopen.

We hopen dat door deze veiling mensen elkaar op een andere manier leren kennen, bijvoorbeeld rond een gezamenlijke interesse of hobby. Daarnaast hopen we natuurlijk op een mooie opbrengst voor de kerk. Om beide te kunnen realiseren zullen een aantal beloften voor een vaste prijs worden verkocht, die door de aanbieder wordt bepaald. Zo kunnen ook mensen met een smallere beurs meedoen. Een aantal meer exclusieve items zal bij opbod worden geveild zodat de opbrengst zal worden vergroot.

De geveilde beloftes (2019)

 WatToelichting
ZEEHONDENSAFARI OP DE GREVELINGENU komt op eigen gelegenheid naar Brouwershaven, waar u in het centrum van het kleine stadje opgewacht wordt met koffie plus Zeeuwse bolus. Voor de lunch tijdens het varen wordt gezorgd. U zeilt met ons een paar uur over het Zeeuwse water. We verwachten dat de zeehonden thuis zijn. Terug in de haven is het nagenieten met een aankomstborrel. Zeilervaring is niet nodig. U hoeft alleen maar niet in de weg te zitten. De bevelen van de schipper worden onverwijld uitgevoerd. Durft u het aan?
IJSLANDAangeboden wordt een fantastische foto-presentatie over IJsland, met koffie/thee en een zelfgemaakt gebakje naar Ijslands recept.
DAGJE MUSEUMBEZOEK of AVONDJE UITStel: u trekt er zelf niet meer zo gemakkelijk op uit om eens een keertje gezellig uit te gaan. U bent niet meer zo goed ter been en u zou er het liefst met zijn tweetjes op uit trekken? Nu hebt u de ultieme gelegenheid om daar verandering in te brengen. De aanbieder van deze belofte neemt u mee om b.v. ook eens te gaan shoppen in de ochtenduurtjes (dat shoppen moet u wel zelf betalen) of u maakt een mooie wandeling waarna u ergens een heerlijke lunch gaat gebruiken. Een middag of avond kan natuurlijk worden afgesloten met een drankje.
GROTE APPELTAART EN GROTE MOKKATAARTHebt u een feestje te vieren? Wilt u zelf liever niet iets lekkers bakken? In goed overleg kunt u de datum aangeven waarop u 1 grote appeltaart en/of 1 grote mokkataart bij u aan huis geleverd wil hebben. Elke taart geschikt voor 12 personen.
POT STOOFPEERTJES EN POT APPELMOES UIT OMA’S KEUKENAangeboden wordt een zelf gemaakte pot appelmoes en een pot stoofpeertjes. En dat allemaal volgens Oma’s recept.
RAMEN LAPPENHebt u nu eens een keertje geen zin om binnen uw eigen ramen te gaan lappen, dan hebben we hier voor u een geweldige oplossing. En hebt u ook geen klein trapje in huis? Dat kan worden meegenomen na afspraak.
WILDPLUKWANDELING EN PROEVERIJMet maximaal 10 personen een wandeling van 1 uur langs de Roer op zoek naar kruiden. Hier wordt u op de hoogte gebracht van een eventuele geneeskrachtige werking, de geschiedenis en daarna er iets van proeven. (limonade, kruidenbrood, soepje, boter e.a.) Ook vogelgeluiden krijgen de aandacht. Vertrek- en aankomstpunt: Tussen de Bruggen 14 in Vlodrop.
WORKSHOP HAKEN EN/OF BREIENHebt u altijd al zin gehad om te leren breien en/of haken, maar is het daar nooit van gekomen? Nu kunt u uw slag slaan. Tijdens een workshop van 1 dag ( 10.00 tot 16.00 uur) wordt u alles bijgebracht over haken en/of breien. Een eenvoudige lunch rond 12.30 uur is bij deze belofte inbegrepen.
3-GANGEN DINERAangeboden wordt een 3-gangendiner voor 2 tot 6 personen, waarbij de datum in onderling overleg wordt vastgesteld.
JAARABONNEMENT KAKELVERSE EIERENAangeboden wordt een abonnement van 10 kakelverse eieren per maand oftewel 120 eieren op jaarbasis.
10 KAKELVERSE EIEREN Een doosje van 10 lekkere verse eieren van eigen kippen
HALF UUR STOELMASSAGEHeerlijk een half uurtje diepe ontspanning door een massage die door de kleding heen gegeven wordt door een professionele masseuse waarbij u zit op een speciale ergonomische massagestoel
Samen eten, gezellig samenzijnLekker eten bij iemand thuis, niet culinair en hoogstaand, wel erg lekker!
3-gangen diner met bijpassende wijnEen verrukkelijk 3-gangendiner bij iemand thuis met een bijpassend glaasje wijn
De laatste LoempiaDe laatste loempia gemaakt door Nona zal per opbod worden verkocht.
Pianoles voor beginner2 pianolessen voor iemand die nog nooit piano heeft gespeeld.
Hulp bij tuinwerkzaamheden4 uur hulp bij alle werkzaamheden in de tuin
Iraanse maaltijdDeze maaltijd wordt bij u thuis gekookt voor u en uw familie of vrienden
TennislesMet 1 of 3 personen een tennisles in Herten
Preek over onderwerp naar keuze/ samen preek voorbereidenU levert een bijbeltekst aan en de dominee maakt hierover een preek of u bereidt samen met de dominee de preek voor.
Samen met de dominee dienst voorbereiden over onderwerk naar keuzeSamen met de dominee bereid u een dienst voor
Uitleg over bijbeltekst of - boek naar keuze of archeologisch onderwerpU krijgt een uur persoonlijk uitleg van de dominee over het door u gewenste onderwerp
ZelfkennisKom achter je eigen kernkwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen onder het genot van een kopje koffie.
RondvaartRondvaart over de maasplassen in de sloep de "Black Pearl" onder het genot van een hapje en een drankje.
Wegwijs op de computer voor beginnersEen work-shop van 2 uur over het gebruik van e-mail, word, excel of uitleg over uw eigen vragen over computergebruik

Lezingen

De werkgroep Inspiratie en Ontmoeting organiseert een aantal keer per jaar interessante lezingen.

De onderwerpen zijn heel divers, van de Islam of het Jodendom, tot de Mattheuspassion of de Dode Zeerollen.