Meteen naar de inhoud

Vacatures

Voorzitter cvk taken
1. Agenda vergadering
2. Subsidies
3. Restauraties
4. Lid moderamen communicatie VMK
5. Rura geluid
6. Directe samenwerking met boekhouding/financiële adm./ Kerkbalans
7. Communicatie, kosters. Organisten vrijwilligers adm., ledenadministratie, lrp beheer, Beamteam, werkgroep OC

Secretaris
1. Inplannen vergadering,/ opmaken agenda/maken notulen
2. Bijhouden inkomende post (: ophalen in kerk en digitaal 1x per week en waar nodig behandelen en opslaan in pccloud
3. Goedkeuren betalingen
4. Collectes: bijhouden uitgegeven collecte bonnen, doorbetalen ontvangen collectebonnen diaconie, maken collecte rooster isw Diaconie
5. Verzekeringen: controleren en verlengen polissen ( en voorwaarden), melden van schades ( contactpersoon in die zaken voor verzekeraars)
6. Controleren jaarrekening ( met vz cvk en controle cie)
7. Archief ( fysiek en digitaal)
8. Communicatie werkgroep (S’Amen)

Penningmeester
1. Middelenbeheer
2.Onderhoud
3.Solidariteitskas

Diaconie Voorzitter
1. Agenda in overleg met secretaris
2. Mail diaconie afhandelen
3. Maken avondmaal rooster
4. Collecte rooster ism cvk
5. Contacten met burgerlijke organisaties op diaconaal niveau. Maatschappelijk Platvorm, SAS, VijF. Narcotica Anonymous, C Anonymous Ouderen zorg. Wijkagent.
6. Afhandeling acute zorg en evt bezoeken
7. Aanspreekpunt voor bij overlijden
8. Diaconale projecten, waaronder Open kerk, Meet & Eat, Brunch en activiteiten rond OC

Penningmeester (bijzondere taakdrager geen lid diaconie)
1. Afstorten collectes
2. Collectebonnen boeken en verzamelen
3. Betalingen
4. Doorzend collectes betalen. 
5. Jaarrekening opstellen En indienen bij diaconie en kr)
6. Jaarrekening publiceren op website ANBI
7. Zendingsbussen legen en afstorten.

Het overzicht met taken die men wil vervullen, kan ingeleverd worden bij Klaas Baas of gestuurd naar het mailadres: voorzitter@pg-roermond.nl / scriba@pg-roermond.nl.