Meteen naar de inhoud

Verslag kerkenraadsvergadering 19-10-22

  1. De samenwerking in de regio zal zich voorlopig beperken tot de gemeente Weert-Maasbracht en Roermond. Venlo zal mogelijk aanhaken als zij vacant zijn.
  2. Verslag en aanbevelingen vanuit de commissie die de ontmoetingsdag op 3 september 2022 hebben georganiseerd, zijn besproken en verdere afstemming met de commissie zal plaatsvinden over de invulling in 2023.
  3. Verzoek vanuit gemeenteleden om tijdens het Heiligavondmaal ook de mogelijkheid te hebben om vooraan in de kerkbanken te gaan zitten, wordt geaccordeerd.
  4. Vanuit CvK wordt aangegeven dat we ons voorlopig geen zorgen hoeven te maken omtrent de stookkosten van de gemeente. Per 1 januari 2023 zal er landelijk nieuwe prijzen gelden voor de PKN.  Mocht men vanuit de gemeente signalen krijgen dat er gemeenteleden zijn die problemen hebben met het betalen van de energierekening, dan hoort de diaconie dit graag, zodat ze kunnen kijken of er ondersteuning mogelijk is.
  5. Vrijwilligersmiddag 1 oktober 2022 is geëvalueerd. Het was een groot succes. “Na corona” is uitgewezen dat gemeenteleden moeite hebben om de weg terug te vinden naar de kerk. Deze middag heeft laten zien, dat de verbondenheid er nog steeds is en we genieten van het SAMEN KERK zijn. Dit geeft energie naar de toekomst.
  6. Ook dit jaar doen we weer mee aan de Willibrord-zondag en zal één ambtsdrager uit onze kerk een bijdrage leveren aan de dienst in één van onze omliggende katholieke kerken.

De volgende vergadering is op woensdag 23 november 2022 in het OC