Meteen naar de inhoud

Verslag kerkenraadsvergadering 13 september 2022

Eerste gedeelte samen met kerkenraad van Maasbracht

  1. De gezamenlijke kerkenraden hebben de Startzondag op 4 september 2022 geëvalueerd, die voor het eerst gezamenlijk is georganiseerd. De opkomst vanuit Maasbracht viel een beetje tegen, maar het is voor iedereen ook nog wennen en belangrijk dat er in de voorbereiding voldoende over gecommuniceerd wordt naar de gemeenteleden toe.
  2. De gezamenlijke kerkenraden hebben het jeugdwerk geëvalueerd.  In Maasbracht verlopen de jeugdactiviteiten tot 6 jaar goed. De oudere groepen minder en wordt creatief nagedacht over een andere invulling. In Roermond wordt de frequentie van de kindernevendienst teruggebracht naar 1x per maand.
  3. Besloten wordt om de Klieder-/Iederkerk niet meer tijdens de eredienst te organiseren. Klieder-/Iederkerk richt zich meer op een nieuwe  doelgroep, welke de traditionele groep minder aanspreekt.

Niet alle volwassenen zijn tevreden over de inhoud, 4x per jaar is te vaak. Er wordt voorgesteld om deze 2x per jaar op een ander tijdstip (niet tijdens eredienst) en mogelijk voor een bredere doelgroep (basisscholen aanschrijven) te organiseren.

  • Er is besloten op 6 november 2022 een ‘snuffelmiddag’ te organiseren voor de gezamenlijke kerkenraden van Weert-Maasbracht-Roermond om de onderlinge samenwerking tussen de commissies verder op gang te brengen.
  • De bijgewerkte profielschets van de predikant voor Roermond is goedgekeurd. De werkgroep zal ook gevraagd worden om de profielschets voor de gemeente bij te werken.

De volgende vergadering is op woensdag 19 oktober  2022 in het OC