Meteen naar de inhoud

Update over Göncruszka

Update over de situatie in Göncruszka met betrekking tot vluchtelingen sinds eind maart.

Eind maart gaf ik (Jeannette Klein) u de laatste update over de situatie in Göncruszka. Dankzij u allemaal hebben we €4000 kunnen overmaken en is er nog een bedrag over wat wordt overgemaakt op het moment dat er behoefte aan is. We zijn blij dat we op deze manier kunnen helpen. Helaas ziet het er naar uit dat de oorlog niet snel tot een einde zal komen, en veel kosten blijven doorlopen. Daarom is uw bijdrage nog steeds van harte welkom! U kunt uw bijdrage overmaken op NL82 RABO 03773 7389 00 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Roermond inz. ZWO cie.

 Sinds eind maart krijgen we maandelijks een update via Elke Rüegger-Haller. Zij is een Zwitserse emeritus predikant en woont grote delen van het jaar in Göncruszka. De stichting waar zij voorzitter van is, is zeer betrokken en levert ook financieel middelen in deze moeilijke tijd. Een vertaalde en bewerkte versie van de verslagen vindt u hieronder.

13 april

Steeds meer mensen uit Oost-Oekraïne vluchten naar West-Oekraïne en willen daar blijven omdat ze hopen dat ze snel kunnen terugkeren. In West-Oekraïne woont een grote Hongaarse minderheid, en Levente heeft een netwerk opgebouwd onder Hongaars sprekende pastorale collega’s. Dit wordt nu actief gebruikt. De parochies, bijvoorbeeld in Nagybereg (ongeveer 50 km van de Hongaarse grens), bieden onderdak aan steeds meer vluchtelingen en hebben dringend behoefte aan steun.

Levente reed in de laatste 2 weken, 2 keer rechtstreeks naar Nagybereg om kleren, voedsel, matrassen, slaapzakken en andere dingen van het grote hulptransport uit Nederland (zie het vorige bericht) rechtstreeks te brengen. Hij nam ook contant geld mee om de kerkgemeenschappen daar in het westen van Oekraïne in staat te stellen de allernoodzakelijkste dingen te kopen. In Nagybereg zijn er 120 plaatsen voor vluchtelingen.

Volgende week gaat er weer zo’n reis naar Oekraïne – met slaapzakken, matrassen, hygiëneartikelen en ook weer met contant geld – en: met medicijnen! Dit is een nieuw project dat net van start is gegaan. Levente + parochiecollega’s hebben een apotheek in Oekraïne gevonden als partner met wie ze samenwerken. Deze medicijnen gaan dan niet alleen naar de vluchtelingen, maar ook naar oude mensen die nu helemaal geen pensioen ontvangen of slechts zo weinig dat het niet genoeg is om bijvoorbeeld dringend noodzakelijke medicijnen zelf te betalen. Er worden ook medicijnen verzameld en gekocht in Hongarije om ze naar West-Oekraïne te brengen.

Samen met Zsuzsa heeft het personeel ook regelmatig dienst aan de grens in Záhony, samen met de Hongaarse gereformeerde hulporganisatie, omdat er nog steeds vluchtelingen over de grens komen.

Het restaurant tejjel-mézzel (de sociale keuken) blijft 60-80 maaltijden per dag bereiden voor de vluchtelingen die in Abaújvár en Vizoly (deze dorpen liggen beide op ongeveer 7 km afstand van Göncruszka) zijn ondergebracht in gemeentelijke gebouwen zonder kookgelegenheid. Deze maaltijden worden daar naar toe gebracht. Deze maaltijden alleen al kosten ongeveer €2000 per week. En dan zijn er nog de transportkosten (=dieselkosten) voor de maaltransporten, de ritten naar de grens en ook de ritten naar West-Oekraïne: circa €500 per week.

Al deze extra uitgaven worden gefinancierd door bevriende stichtingen, kerken etc. uit verschillende landen in Europa. Dank voor uw gulle steun, Zonder jullie zou dit niet mogelijk zijn!

Levente en Zsuzsa zijn ook erg blij met uw steun en willen u hartelijk danken voor elke euro die u hebt gestuurd en voor uw gedachten en gebeden, deze solidariteit sterkt hen in deze moeilijke situatie en geeft hen steeds weer de moed te doen wat nodig en mogelijk is!

10 mei

Hongarije heeft tot nu toe naar schatting 700.000 vluchtelingen opgenomen. Dit wordt betaald door particuliere gastheren, kerkgemeenschappen (zoals hier in Göncruszka), of hulporganisaties (zoals de Hongaarse Gereformeerde Hulporganisatie), vaak gesteund door buitenlandse organisaties. Niemand ontvangt iets van de Hongaarse staat – noch gastgezinnen, noch vluchtelingen.

Er worden nog steeds dagelijks 60-80 maaltijden gekookt en geleverd door het tejjel-mézzel restaurant hier in Göncruszka, nu 6 dagen per week … gefinancierd door uw donaties. Deze maaltijden worden verdeeld over 2 parochies met grote vluchtelingenverblijven in parochiegebouwen in de buurt.

Er zullen meer mensen komen, nu ook het westen van Oekraïne door bommen wordt getroffen. Tot nu toe bleef het westen van Oekraïne grotendeels gespaard van de oorlog, daar komt nu verandering in, ook omdat Poetin wil voorkomen dat wapens en andere oorlogssteun van het westen naar het oosten van Oekraïne worden vervoerd.

Omdat steeds meer vluchtelingen onderdak zoeken in West-Oekraïne, heeft West-Oekraïne nu ook steeds meer steun nodig. In de vorige update schreef ik dat Levente en zijn parochiegenoot in Nagybereg een netwerk hebben opgebouwd om bejaarden te ondersteunen met geld vooral voor medicijnen. Het plan is om €30 per maand te verstrekken in de vorm van een door de parochie van Nagybereg uitgegeven bon, waarmee zij geneesmiddelen met 50% korting kunnen kopen. Tegelijkertijd helpen Levente (in Hongarije) en zijn parochiegenoot (in Oekraïne) een apotheek aan de nodige medicijnen. In Hongarije is Levente ook op zoek naar bedrijven die medicijnen aan Oekraïne willen doneren.

De hulpverlening aan de Hongaarse grens in Záhony (waar de Oekraïense vluchtelingen per trein uit Chop aankomen) gaat door zoals voorheen – maar het tijdstip is iets verschoven. Vaak reizen mensen nu ’s nachts (om veiligheidsredenen), dus komen ze ’s nachts aan en hebben ze ’s nachts opvang nodig … dus de teams, samengesteld door het Hongaars Vluchtelingenbureau, hebben nu ook vaker nachtmissies. Personeel van Göncruszka en Vilmány is ook van dienst.

Er zijn gezinnen of moeders met kinderen (vaak met hun grootmoeders) onder de vluchtelingen in het gebied die hier zouden willen blijven, d.w.z. die niet naar Oekraïne kunnen of willen terugkeren. Er is dus dringend behoefte aan accommodatie! De prijzen voor alles stijgen voortdurend, inclusief de prijs van onroerend goed. Daarom heeft het kopen van een huis op dit moment geen zin. Drie jaar geleden heeft de kerk van Göncruszka een huis gekocht. Dit huis komt nu beschikbaar en ze willen dit huis renoveren en het beschikbaar stellen voor een vluchtelingengezin. Een 2e huis wordt hen geschonken door de familie van een overleden parochiaan. Zodra het geld voor de renovatie is verzameld, stellen zij een contract op met de familie met een symbolische koopprijs, dat alles wettelijk geregeld is, en beginnen dan met de renovatie/uitbreiding. Dus verandering van plannen: Geen huizen kopen, maar deze twee huizen bewoonbaar maken…

13 juni

Grote groepen mensen uit Oekraïne wachten hier nog steeds op het definitieve einde van de oorlog en op hun terugkeer naar huis. Telkens weer gaan mensen terug – uit heimwee, of omdat zij hun familieleden willen bezoeken die in Oekraïne zijn gebleven. Meestal komen ze na een korte tijd terug, met veel moeilijke ervaringen en beelden van verwoesting en oorlog. Ze zijn niet helemaal hier en niet helemaal daar maar ergens “ertussenin” …

Er zijn nu ook 20 plaatsen voor vluchtelingen in de pastorie in Abaújszántó (een dorp 15 km verderop), meestal zijn 15 van deze plaatsen bezet. De bezettingsgraad van de plaatsen verandert steeds als gevolg van degenen die aankomen en vertrekken en degenen die terugkomen …

Het restaurant tejjel-mézzel blijft van maandag tot en met zaterdag maaltijden per bereiden (zondag is een rustdag) en vervoert deze maaltijden ook naar de daarvoor bestemde accommodatie. Elke maaltijd kost 1490 Forint (ongeveer €4) en wordt betaald door de kerkgemeente of van de giften die tot nu toe zijn ontvangen. Daar komen de transportkosten nog bij, de dieselprijzen stijgen nog steeds in Hongarije.

2 à 3 keer per week rijdt een personeelslid van Göncruszka/Vilmány naar de grens om te helpen. Er komen de laatste weken veel minder vluchtelingen. Het is een moeilijke situatie aan de grens. De hele situatie met oorlog en geweld en ontheemding/vluchtelingen is moeilijk, maar zijn er mensen die er misbruik van maken om zaken te doen, ze proberen voedsel en kleren te halen en gaan dan terug naar Oekraïne en verkopen de goederen dan op de zwarte markt.

De in de vorige update beschreven hulp aan ouderen (medicijncheques) gaat door en is hard nodig!

De mensen in Göncruszka en Vilmány zijn u ook zeer dankbaar als u aan hen denkt! Te weten dat er mensen zijn in Zwitserland, Duitsland en Holland en …. die aan hen denken, maakt dat we allemaal verbonden zijn!

Met vriendelijke groet, Elke Rüeggger-Haller

Tot slot nog een verkorte vertaling van de laatste mail die ik kreeg van Levente, de predikant in Göncruszka.

Lieve Jeannette,

Ik heb de bevestiging van onze bank van jullie gulle steun bijgevoegd.

Deze keer hebben we het volledig gebruikt voor de transportkosten, omdat er altijd meer kosten zijn voor transporten naar de grens of naar Oekraïne. Ja, zoals je al zei, het is niet gemakkelijk om vrijwilligers zo lang warm te houden (om aan de grens mensen op te vangen red.). Er zijn, zoals altijd, mensen die van de oorlog willen leven. Ze nemen hulpgoederen mee, brengen het naar Oekraïne en verkopen dan de goederen die ze gratis kregen. Het is altijd moeilijk om te accepteren dat sommige mensen gewoon misbruik willen maken van onze hulp. Maar we vechten ertegen en gaan door zoals voorheen. Wij blijven voedsel inzamelen en naar de grens brengen, koken in het restaurant voor hen die in onze streek in verschillende opvangcentra wonen.

Natuurlijk lopen alle andere projecten (school, kleuterschool, Roma-werk) parallel en dat is niet altijd gemakkelijk, omdat we niet onbeperkt zijn in verschillende krachten. Het is ook moeilijker geworden in de laatste maand omdat onze pastorale collega’s Klaudia en Mark beroepen zijn als pastoor in een parochie niet ver van Boedapest. Aan de ene kant is het heel positief dat zij zelfstandig in een parochie kunnen werken, maar aan de andere kant is het voor ons een enorme uitdaging hoe wij alle parochies tegelijk draaiend kunnen houden.

Wij zijn zeer dankbaar dat jullie ons nog steeds steunen en ons op de weg begeleiden, wij hopen dat wij elkaar spoedig weer kunnen ontmoeten.

Hartelijke groeten, Levente