Meteen naar de inhoud

Verslag Vergadering Kerkenraad (1 juni 2022)

  1. De kerkenraad is akkoord met het voorstel voor verdere intensivering van de samenwerking met de kerkgemeenten in Midden-Limburg . De gemeente zal op zondag 3 juli 2022 na de eredienst hierover verder geïnformeerd en gehoord worden.
  2. De jaarrekening van de CvK is akkoord bevonden en zal 5 en 12 juni voor gemeenteleden ter inzage worden gelegd in de consistorie.
  3. De onderwerpen voor het informatiemoment na de eredienst op 3 juli 2022 zijn vastgesteld: aanpassing Plaatselijke regeling, toekomst Protestante Kerk Roermond en Ontmoetingscentrum.
  4. Data voor moderamen/KR-vergadering 2022-2023 worden vastgesteld.
  5. Kerkenraad heeft besloten om op 1 oktober 2022 een vrijwilligersmiddag te organiseren.
  6. Vanwege gebrek aan ambtsdragers  zal er vanaf f 1 juli 2022  nog maar één ambtsdrager aanwezig zijn tijdens de eredienst, welke tevens ook 1e collectant is.