Meteen naar de inhoud

Vacatures College van Kerkrentmeesters

In eerdere berichtgeving is al gemeld dat er 2 vacatures zijn in het College van Kerkrentmeesters. Het is erg belangrijk voor de continuïteit van onze kerkgemeenschap dat deze twee vacatures zo spoedig mogelijk worden ingevuld. Hiermee wil de kerkenraad dan ook een dringend beroep doen op u als gemeentelid.

De eerste vacature betreft de administratie van de betalingen en de tweede betreft de boekhouding. Beide zaken mogen niet worden gedaan door een en dezelfde persoon.

De taak van de betalingsadministratie omvat het klaarzetten van betalingen van facturen en het voorbereiden van de collectes in de online betalingsomgeving van SKG en het archiveren van de facturen. De benodigde tijd is ongeveer 4 uur per week.

De taak van de boekhouding neemt ongeveer 8 uur per maand in beslag en betreft het overhalen van de bankgegevens naar het boekhoudprogramma en toekennen van de transacties aan de diverse posten van het grootboek. Verder omvat deze taak het opstellen van de jaarrekening en de begroting. De hiervoor benodigde tijd is zo’n 6 dagen per jaar.

Voor beide taken is een deelname aan de maandelijkse vergadering (< 2 uur) van het college vereist. Het bijwonen van kerkenraadsvergaderingen is niet nodig maar mag wel.

Verder inlichtingen zijn te verkrijgen bij of bij de voorzitter van het CvK, Gerrit Kremer, mailadres; cvk@pg-roermond.nl of bij de scriba van de kerkenraad scriba@pg-roermond.nl