Meteen naar de inhoud

Oproep Voedselbank

Kunt u helpen….?

Met betrekking tot de opvang van Oekraïners had ik o.a. ook een gesprek met een vertegenwoordiger van de Voedselbank Midden Limburg en dat wil ik graag met u delen, omdat ik daar toch wel van geschrokken ben:

Op dit moment worden er door de Voedselbank meer dan 700 monden per week gevoed en de verwachting is dat dit tegen het einde van deze maand richting een verdubbeling gaat.

Volgens de Voedselbank proberen mensen zo lang mogelijk aan hun financiële verplichtingen te voldoen, maar met de huidige prijsverhogingen voor energie en levensmiddelen in het algemeen wordt voor veel mensen de situatie onhoudbaar.

En de Voedselbank hééft al een probleem:
• Er wordt steeds minder voedsel aangeleverd. Dat komt deels door Covid; veel vrijwilligers die zorgdragen voor werving bij winkels, instanties e.d. hebben hun werk in deze periode niet kunnen doen.
• De supermarkten leveren beduidend minden voedingsmiddelen aan; één supermarkt wil niet meer dat op locaties inzameldagen worden gehouden, wat voorheen 2x per jaar werd gedaan en flink wat opleverde. Een andere supermarkt is een actie tegen verspilling begonnen waarbij ze levensmiddelen die aan bederf onderhevig zijn in de middag afprijzen met grote kortingen waardoor ze geen/minder verlies maken. En weer een andere supermarkt levert nog slecht 2 kratjes aan, waarvoor dan ook nog een bestelauto van de Voedselbank moet rijden om het op te halen.
• Verder is er minder aanvoer door particulieren met een eigen groentetuin, wat vermoedelijk ook te maken heeft met de inflatie.

Kortom: op dit moment is er al sprake van een tekort aan diverse middelen en die tekorten worden alleen maar groter. De Voedselbank ontvangt geen gelden vanuit de overheid en moet het hebben van giften van bedrijven en particulieren. U begrijpt dat het (en dan zeg ik het positief!) een financiële uitdaging is voor de Voedselbank om in deze tijd van verschraling hulp te kunnen blijven bieden aan al die mensen die het zo hard nodig hebben!

U kúnt helpen:
Let op de acties die door de Diaconie worden georganiseerd door Aafke Halma en Elly Sluis

Of doneer
IBAN: NL 43 RABO 0108 5545 03
BIC: RABONL2U
t.n.v Voedselbank Midden Limburg