Meteen naar de inhoud

Verslag Vergadering Kerkenraad (9 maart 2022)

  1. De vacature van de predikant wordt meegenomen in de agenda van het regionaal overleg.
  2. De kerkenraad is in overleg met ds. René Silvis om de functie van kerkelijk werker (tijdelijk) in te vullen ten behoeve van het Kerk in Actie-project ter vervanging van onze vertrekkende dominee.
  3. Klaas Baas is bereid om vooralsnog tot december 2023 de rol van voorzitter van de kerkenraad op zich te nemen.
  4. Plaatselijke regeling is bijgewerkt en zal ter inzage gelegd worden voor de gemeente.
  5. De kerkenraad gaat akkoord met het samenvoegen van de ZWO en de Diaconie.
  6. Het streven is om vóór de zomer 2022 de samenwerking met het Leger des Heils op te starten in het Ontmoetingscentrum (verdere informatie volgt in aankomende Nieuwsbrieven)
  7. Paascyclus wordt doorgesproken en op 2e Paasdag zal er een Farsidienst gehouden worden.

De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 20 april 2022 in Maasbracht (1e deel van de vergadering samen met de kerkenraad van Maasbracht).