Meteen naar de inhoud

Van de predikant – Beroep en verhuizing

  • door

Velen van u was het mogelijk al bekend door de afkondiging in de kerk de afgelopen maand:De Algemene kerkenraad van de Protestantse gemeente Leiden is voornemens ds Judith van den Berg-Meelis te beroepen.

Het betreft de positie van diaconaal predikant voor het diaconaal centrum De Bakkerij in Leiden. Een diaconale organisatie die onder de Protestantse gemeente Leiden en Rooms-Katholieke parochies van Leiden valt en met de Protestantse wijkgemeentes verbonden is. Vanuit het diaconale centrum wordt een groot aantal diaconale projecten aangestuurd en uitgevoerd, maar ook opgestart: wisselend van straatpastoraat, eenzame ouderen, jongerenprojecten tot vluchtelingen en ongedocumenteerden. Het centrum zelf bevindt zich in een verzameling historische panden in de binnenstad van Leiden en huisvest ook een groot aantal maatschappelijke organisaties.

Ik zie er naar uit om in deze functie mijn passie voor kerk & samenleving te kunnen combineren. Bovendien is Leiden de stad waar we als gezin ooit begonnen zijn en waar we in de buurt van grootouders, familie en vrienden wonen. Voor ons gezin betekent het wel een grote overgang, waar de één makkelijker mee omgaat dan de ander. We willen daarom de kinderen het schooljaar in Roermond af laten maken en in de zomervakantie verhuizen.

Dat ik uitzie naar deze nieuwe uitdaging betekent niet dat ik niet met veel pijn in mijn hart de Protestantse gemeente Roermond en Limburg achterlaat. In de afgelopen jaren heb ik me met veel enthousiasme en liefde voor deze gemeente ingezet. En wederzijds: de vele blijken van meeleven en verbondenheid van uw kant bleken regelmatig, iets wat me lang deed twijfelen over deze kans: jullie zijn me zeer dierbaar geworden. Maar wellicht is dat ook een deel van de reden waarom het goed is om weer verder te gaan. Ik voel me als predikant zodanig verbonden en verantwoordelijk dat ik dat het liefst met 200% doe, wat moeilijk te combineren is met een 60% aanstelling. Het positieve van dit afscheid is dat we in warme verbondenheid afscheid van elkaar mogen nemen en dat afscheid ook weer een nieuw begin kan betekenen voor u als kerkgemeente. Om de tijd te nemen om te bezinnen over de uitdagingen en mogelijkheden die voor u liggen als Protestantse gemeente Roermond. En om te beseffen dat ieder gemeentelid en iedere bijdrage daarbij verschrikkelijk hard nodig zijn: Samen zijn we kerk, met Christus aan het hoofd. Het is Zijn kerk en daarom mogen wij vertrouwen hebben in de toekomst, hoe die ook eruit ziet.

Op dit moment ben ik met het moderamen en de kerkenraad aan het kijken wat bovenstaande betekent, welke stappen genomen moeten worden en wanneer mijn laatste werkweken aan zullen breken. Hoe het er nu naar uitziet, is dat ik in maart en april nog gewoon volledig werkzaam ben. In  mei volgt een overgangsperiode en na Pinksteren zal ik mijn vakantiedagen laten ingaan. De laatste kerkdienst en afscheidsdienst zal in juni plaatsvinden. Hiervan wordt u natuurlijk op de hoogte gehouden.

Rest mij te zeggen dat we hopelijk de komende maanden nog voldoende gelegenheid hebben om elkaar persoonlijk te spreken en te ontmoeten!

Lieve groet,
ds Judith