Meteen naar de inhoud

Beroep op predikant

  • door

De kerkenraad bereikte het bericht dat de Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente Leiden heeft ingestemd met het uitbrengen van een beroep op onze dominee Judith van den Berg.

Het beroep betreft de functie van diaconaal predikant voor het diaconaal centrum De Bakkerij in Leiden.

De komende tijd zullen we ons beraden welke stappen er gezet moeten worden, dat is op dit moment nog niet duidelijk. 

Natuurlijk zal de kerkenraad u hier uitgebreid over informeren en in het proces betrekken.