Meteen naar de inhoud

AZC Nieuws – februari

In de afgelopen maanden was het voor de asielzoekers binnen onze kerkgemeente, dankzij Covid-19, redelijk rustig. Rechtszittingen en gesprekken met de IND werden afgeblazen. Nog langer wachten op een gesprek met de IND om jouw verhaal te vertellen waarom je asiel in Nederland aanvraagt of nog langer wachten om je verzoek bij de rechter te mogen verdedigen. Nog langer wachten voor je antwoord krijgt van de IND of van de rechtbank.

Afgelopen oktober hebben Truus Spoelstra en mijn persoontje de intrededienst van Roel Knijff in Amstelveen bijgewoond.

Na afloop hebben we een bezoek gebracht aan het gezin Ehsan, Vahideh, Barad en Helena. Zij wonen nu in Hoorn en hebben een goed contact met de kerkelijke gemeente aldaar en de predikant. Het gaat hun heel goed.

Ze doen de hartelijke groeten aan iedereen van onze kerkgemeente.

Het gezin Firouzbahkt, bestaande uit Yousef, Samareh, Bahar en Erfan, hebben hun gesprek met de IND gehad. Deze reageerde afwijzend op hun verzoek om in Nederland te mogen blijven.

De advocaat het gezin heeft beroep aangetekend bij de rechtbank. Afgelopen herfst vertelde Samareh mij dat de IND de negatieve beschikking heeft ingetrokken en een nieuw besluit zal nemen. Daar is nu het wachten op.

Iedereen heeft in het najaar de beelden gezien van de Taliban die de macht in Afghanistan overnam gevolgd door de panische vlucht van duizenden Afghanen die hun leven niet meer zeker wanen. De Taliban gaven aan dat ze veel milder zijn geworden. Nu de stofwolken zijn opgetrokken blijken de Taliban dezelfde te zijn van twintig jaar geleden toen ze de macht in Afghanistan verloren. Er wordt jacht gemaakt op met name christenen maar ook op anderen die niet achter hun denkbeelden staan. De jacht op christenen is zo sterk dat het een wonder mag heten dat er nog altijd christenen in het land zijn. Open Doors heeft Afghanistan nu op de 1e plaats gezet van landen met de ergste christenvervolging. Noord Korea die de 1e plaats tientallen jaren bezette is naar de 2e plaats verdrongen.

Na de overname van Afghanistan door de Taliban zijn uit voorzorg de kerken in Pakistan extra beveiligd. Metaaldetectoren, gewapende bewaking, en controles van de identiteit. Hoge muren rondom de kerken met wachttorens. De angst onder christenen en gematigde moslims neemt toe. De TTP, de aan de Taliban verbonden Tehreek-e-Taliban Pakistan, deden vele aanslagen op kerken en christelijke instellingen toen de Taliban 20 jaar geleden in Afghanistan aan de macht waren.

De jongeman Arsalan Abtin en mevrouw Latifeh Farhani hebben te horen gekregen dat ze een verblijfsvergunning krijgen.

Hier is Arsalan in onze kerk aan het helpen om de vloer leeg te maken zodat deze machinaal gereinigd kan worden.

Arsalan zullen we in de toekomst vaker zien. Hij heeft te horen gekregen dat hij in de gemeente Roermond zal komen te wonen.

Hij spreekt al goed Nederlands, maar moet om zijn opleiding tot medisch technicus in september te mogen beginnen zijn Nederlands op niveau B1 brengen. Daar is hij nu hard mee bezig.

Ook Latifeh komt in de gemeente Roermond te wonen. Haar dochter Azar is dolblij met dit nieuws.

Het komt in Pakistan steeds vaker voor, overigens vindt dit ook plaats in enkele andere islamitische landen zoals Egypte, dat (jonge) met name christen meisjes worden ontvoerd en gedwongen met een islamitische man te trouwen. Voor de islamitische wet worden zij dan automatisch moslim. Ook hindoe en sikh meisjes ondervinden dit probleem. Ieder jaar overkomt dit meer dan 1.000 meisjes.

De Pakistaanse wet staat huwelijken van minderjarigen zonder uitdrukkelijke toestemming niet toe. In de praktijk worden christenen en andere minderheden echter zelden beschermd tegen deze praktijken. Leden van de Assemblee en de regering, verbonden aan het ministerie van Religieuze Zaken, zijn namelijk tegen deze wet omdat deze “in strijd is met de sharia en de Islam.” Vorig jaar is het aantal gedwongen bekeringen met bijna 200% toegenomen. Recent heeft het Pakistaans Hooggerechtshof de vrijlating bevolen van het 13-jarig Katholiek meisje Arzoo Raja dat door de 44 jarige buurman was ontvoerd en gedwongen met hem te trouwen. Het meisje moet terug naar haar gezin, maar ze mag haar nieuwe naam Fatima niet veranderen en moet islamitisch blijven.

Yashar Habibi (links) en Jawad Haghjanloo (rechts) zitten nog in de procedure. Yashar heeft binnenkort zijn rechtszitting in Roermond.

Jawad heeft een positieve uitspraak van de rechter ontvangen. Deze was het niet eens met de IND en gaf aan de IND opdracht om een nieuwe beslissing te nemen. De IND heeft een nieuw gesprek met Jawad gehad en hij is in afwachting van de uitspraak van de IND.

Ook in India en Nepal krijgen christenen het moeilijker. In beide landen zijn wetten aangenomen die bekering verbied en alle activiteiten erom heen. Als gevolg hiervan worden kerken, kerkelijke organisaties en personeel aan gerechtelijke onderzoeken onderworpen. Als gevolg hiervan nemen sociale druk en geweld tegen christenen en andere geloofsminderheden toe.

Maar ook in andere landen waar je het niet verwacht zie je geweld tegen met name christelijek gebouwen als kerken. Sinds oktober 2019 maakt Chili een crisis op politiek, economisch, sociaal en religieus gebied, die heeft geleid tot geweld, plunderingen en branden. Daarbij zijn kerken en gebouwen die voor pastorale activiteiten worden gebruikt, niet gespaard gebleven. Maar ook in Frankrijk vindt in toenemende mate vandalisme tegen kerken plaats en dat is niet altijd door islamieten.