Meteen naar de inhoud

Verslag Vergadering Kerkenraad (15 december 2021 & 19 januari 2022)

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 15 DECEMBER 2021

 1. De brandweer heeft op ons verzoek het Ontmoetingscentrum (OC) op brandveiligheid gekeurd. Er zijn een paar aandachtspunten, welke verbeterd zullen worden. Er volgt nog een formeel rapport.
 2. Het tekort aan vrijwilligers wordt steeds meer een probleem om de gemeente draaiende te houden. In februari 2022 zal er een wervende advertentie geplaatst worden in Contact/Nieuwsbrief.
 3. Het rooster van aftreden van kerkenraadsleden is besproken.
 4. De kerkenraad is akkoord met het voorstel van de communicatiegroep om naast de maandelijkse (digitale) Nieuwsbrief 2 of 3x per jaar een (papieren) thematisch magazine uit te brengen. Het Contactblad verdwijnt. Voor de niet-digitale gemeenteleden wordt het mogelijk gemaakt dat zij de Nieuwsbrief op papier ontvangen.
 5. Er wordt nog een keer benadrukt dat alle activiteiten in het OC, maar ook aanschaf van materiaal voor het OC etc. via de werkgroep OC verloopt (OC@pg-roermond.nl).
 6. Begroting CvK en Diaconie worden definitief vastgesteld.
 7. Vieringen kerstperiode worden doorgesproken. Veel aangepaste invulling i.v.m. coronamaatregelingen.
 8. Per 1 januari 2022 zal onze dominee voor 0,6 formatieplaats aan onze kerk verbonden zijn. Daarnaast tijdelijk 0,2 extra voor werkzaamheden voor Kerk in Actie.

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 19 JANUARI 2022

 1. Gezien de teruggang van het aantal kerkenraadsleden en ontbreken aan nieuwe aanwas, wordt er besloten om terug te gaan naar de bezetting van 1 predikant, 3 ouderlingen, 2 diakenen (1 vacature) en 2 ouderlingkerkrentmeesters. De plaatselijke regeling wordt aangepast en in de volgende KR-vergadering besproken. Hierna zal deze ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeente.
 2. Er is afgesproken dat elk kerkenraadslid afwisselend de kerkenraadsvergadering zal gaan voorzitten.
 3. De aanbevelingen vanuit de PKN n.a.v. de coronaversoepelingen zijn doorgesproken.
 4. De communicatiecommissie heeft goedkeuring gevraagd voor verdere doorvoering van een aangepaste Nieuwsbrief en thematisch magazine. De commissie zal in februari 2022 de gemeente via het Contactblad en Nieuwsbrief verder informeren.
 5. Het rooster van de regiodiensten en diensten zonder predikant is doorgesproken en goedgekeurd.
 6. De stand van zaken omtrent verdere invulling van het Ontmoetingscentrum (OC) is besproken. De commissie OC zal de gemeente in februari 2022 via het Contactblad en Nieuwsbrief verder informeren.

De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 9 maart 2022 in de consistorie of het ontmoetingscentrum (afhankelijk van de coronamaatregelingen)