Meteen naar de inhoud

Verslag Vergadering Kerkenraad (8 september & 12 oktober 2021)

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 8 SEPTEMBER

1. Er wordt weer gestart met een 2e collectant (vooralsnog bij de mandjes achterin de kerk)
2. Het toekomstgericht presentieplan uit de classis is besproken en gekeken welke concrete mogelijkheden en denkrichtingen voor oecumenische lokale en regionale samenwerking binnen de 4 gemeenten in Midden/Noord- Limburg het geeft. Voor de implementering van het presentieplan (in onze gemeente en in onze ring en classicaal) is een jaar uitgetrokken.
3. De folder ‘wie is wij’ zal via de wijkcontactpersonen aan de gemeenteleden worden gegeven en op strategische punten in Roermond worden neergelegd.
4. De onderwerpen voor de gemeenteavond op 19 oktober 2021 zijn besproken.
5. De bijstelling van de begroting van het CvK i.v.m. het verkrijgen van het eigendom van het OC is akkoord bevonden door de kerkenraad
6. De kerkenraad is akkoord met de voorwaarden waaronder het overgebleven geld van de Stichting van het OC wordt overgedragen.
7. Groothuisbezoeken zullen als thema krijgen “Van U is de toekomst”.
8. Op 16 oktober 2021 heeft de kerkenraad hun jaarlijkse ‘heidag’.

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 12 OKTOBER

(eerste gezamenlijk met de kerkenraad van Maasbracht)

1. Het streven is om in 2022 twee keer in Roermond en twee keer in Maasbracht een iederkerk/kliederkerk te houden. In de kerk waar geen kliederkerk (samen ontdekken, vieren, eten vormt samen de liturgie zowel voor senioren als gezinnen met kinderen) wordt gehouden, zal een ‘klassieke’ dienst worden gehouden.
2. De samenwerking met Maasbracht op het gebied van jeugdwerk verloopt goed. Regionaal blijft het moeilijker om gemeenteleden te mobiliseren.
3. Zowel gemeente Maasbracht als Roermond heeft de intentie om het Contactblad gezamenlijk, meer thematisch en minder frequent vorm te geven en de Nieuwsbrief per gemeente en actueel.
4. Noodoproep vacatures kerkenraad is uitgewerkt en zal gepresenteerd worden tijdens de gemeenteavond.
5. Evaluatie van de coronaversoepelingen worden doorgesproken.
6. Er wordt een update gegeven van de ontwikkelingen van het OC.
7. De subsidie van Kerk in Actie wordt naar verwachting met 3 jaar verlengd.
8. Er wordt besloten om het verslag van de kerkenraadsvergadering sneller in het Contactblad te plaatsen.

De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 10 november 2021 in de consistorie.