Meteen naar de inhoud

Verslag (Online) Vergadering Kerkenraad (14 juli 2021)

  1. Koffiedrinken buiten verloopt goed;
  2. De Jonge kerk wil graag in gesprek met de kerkenraad. Er zal met name ingezet worden op dingen die we al samen doen;
  3. De classis heeft een toekomstgericht presentieplan opgesteld ter ondersteuning van de aanwezige kerkplekken en deze zal in de kerkenraadsvergadering van september 2021 besproken worden;
  4. Noodoproep vacatures kerkenraad wordt voorbereid. Een aantal kerkenraadsleden zijn bezig met het opstellen van een schema met alle taken/rollen/functies die er in de gemeente zijn met daarbij de vacatures. Er is directe nood aan 4 leiders van de kindernevendienst, aan 4 kosters, aan een voorzitter van de kerkenraad, aan 2 diakenen en aan 2 kerkrentmeesters;
  5. Toekomstvisie OC en subsidiescenario’s zijn besproken. Het Ontmoetingscentrum is al in gebruik genomen voor onze eigen activiteiten, maar met structurele verhuur aan de derden wordt nog gewacht tot de toekomst visie is afgerond;
  6. De communicatiewerkgroep gaat een plan uitwerken voor 4x per jaar een Contactblad (met de vier regio gemeenten) en maandelijks een (Roermondse) Nieuwsbrief (digitaal of bezorgen);
  7. Besloten wordt om 6x per jaar een klieder- ofwel iederkerk te organiseren in samenwerking met de gemeente Maasbracht;
  8. Data moderamen en KR-vergadering 2021 worden vastgesteld;
  9. Er is een beknopt WIO-programma gemaakt voor het najaar van 2021.

De laatste kerkenraadsvergadering heeft 8 september jl. plaatsgevonden. Het verslag hiervan treft u aan in het Contactblad van november.

De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 12 oktober 2021 in Maasbracht (eerste gedeelte gezamenlijk).