Meteen naar de inhoud

Verslag Boekenmarkt

Op 28 en 29 juli hadden we weer de jaarlijkse boekenmarkt in de kerk en op de dinsdagavond daaraan voorafgaande de voorverkoop, waar enkele trouwe klanten al voor der deur stonden voordat de kerk openging. Het was onder de huidige omstandigheden een heel avontuur. Zonder de ruggensteun van de Sjommelmert en met nog steeds corona in het land moesten we op veel meer zaken alert zijn dan anders. Daar kwam bij dat tijdens de laatste voorbereidingen Nederland steeds donkerder rood keurde op de kaart vanwege het toenemend aantal coronabesmettingen. Het was dus van belang om het voor iedereen, bezoekers en vrijwilligers, veilig te houden. Uiteindelijk zijn we er uitgekomen met de nodige aanpassingen en met aanwijzingen voor de bezoekers.

Een en ander resulteerde in een gezellige boekenmarkt. Samen met ongeveer 25 vrijwilligers, jong t/m oud, is het weer gelukt. Geweldig. Ik wil hierbij nogmaals een ieder die op welke wijze dan ook heeft meegewerkt aan de boekenmarkt van harte bedanken. Ook de mensen die boeken aanleverden wil ik van harte danken. En ook de organisten, die van tijd tot tijd orgelspel ten gehore brachten, hartelijk dank.

De netto opbrengst bedraagt € 2.622,– en is rechtstreeks afgedragen aan het College van kerkrentmeesters. Dit is inclusief het bedrag ad € 20,–, dat op zondag 31 augustus na de dienst nog voor enkele cd’s is ontvangen.