Meteen naar de inhoud

AZC Nieuws – september

  • door

De christelijke Stichting GAVE beoordeelt op verzoek dossiers van asielverzoeken, op basis van bekering, die door de IND zijn afgewezen. Uit hun onderzoek, op basis van onder andere deze dossiers en enquete’s onder asieladvocaten, komt een nogal somber beeld over het handelen van de IND naar voren. Zo blijkt dat er een groep IND-ers is die ieder verzoek om asiel op basis van bekering altijd afwijzen, waar andere IND-ers ruim de helft van deze verzoeken toekennen.

Zo schreef de behandelende IND-er, in een dossier dat ik onderhanden had, consequent alle namen van personen met een hoofdletter, en de naam van Jezus met een kleine letter. Op deze manier Jezus letterlijk kleinerend en hiermee indirect zijn of haar houding tegenover het Christendom te kennen gevend.

Ook handelt men in strijd met de regels van behoorlijk bestuur en zelfs tegen wetgeving in. Zo wordt bijvoorbeeld meteen na afloop van het gesprek het gespreksverslag (rapport van gehoor) aan betrokkene gegeven met de beslissing van de IND. De regels van behoorlijk bestuur en wetgeving stelt dat het rapport eerst wordt gelezen door betrokkene en de advocaat op de juistheid van hetgeen is geschreven. In andere gevallen worden het rapport van gehoor op zondagmiddag per fax! naar de advocaat gestuurd, waarbij te kennen wordt gegeven dat op maandag de reactie op het rapport moet binnen zijn. Hierbij voorbijgaand aan onder meer de agenda van de advocaat. In de regel komt er dan ook niets meer van een reactie.

Nu wil ik niet graag in de schoenen van de IND staan bij de beoordeling van asielverzoeken op basis van bekering. De IND moet de schapen van de bokken scheiden. Stichting GAVE ziet ook dossiers voorbij komen waarbij de verhalen zozeer op elkaar lijken, dat er geen sprake van toeval meer is. Hier ligt ook een taak van de kerken. Alert zijn op deze wolven onder de schapen.

Yousef, Samareh en hun kinderen Bahar en Erfan, hier samen met David en ondergetekende) zijn na hun gesprek met de IND in het AZC Wageningen teruggekeerd in het AZC Baexem. Hier hoorden ze het nieuws dat de IND hun verzoek om asiel afwijst. Hun advocaat stapt nu naar de rechtbank.

Jawad (links op de foto) en Yashar (midden op de foto) zijn na een negatieve uitspraak van de IND teruggeplaatst in het AZC Echt. Yashar is nu in afwachting van een datum waarop zijn beroep bij de rechter zal plaatsvinden. Jawad zijn beroep tegen deze uitspraak heeft reeds plaatsgevonden. Mede op basis van documenten door onze kerkgemeente aangeleverd heeft de rechter de IND opgedragen hun huiswerk over te doen. Beiden hebben afgelopen maand, samen met Bahman (foto midden) en Mahdi op de rechter foto (hij wil nu liever David genoemd worden), onze kerktuin onder handen genomen. Zie de foto. David en Bahman moesten eerder wegens afspraken eerder vertrekken. Daarom staan zij niet op de foto.

Mahdi (nu David genoemd) heeft zijn beroep tegen de negatieve uitspraak van de IND gewonnen. De IND heeft na een nieuw gesprek met David besloten dat hij in Nederland mag blijven..

Het gezin Ehsan, Vahideh, Barad en Helena, ze zijn in september vorig jaar in onze kerk gedoopt, hebben nu hun huis in Hoorn betrokken.

Het gezin Iman, Maryam en Artam kregen ruim drie jaar geleden een huis toegewezen in Gouda. Afgelopen maand zijn ze verhuisd naar Belfeld. We zijn heel blij hen weer in onze gemeente te mogen begroeten.

 

Boekenmarkt.

In juli vond de boekenmarkt weer plaats. Op maandag werden alle dozen met boeken de kerk in gedragen, net als alle tafels uit het Ontmoetings Centrum. Na de boekenmarkt moeten alle tafels terug en net als veel overgebleven boeken. Naast de vele vrijwilligers uit onze gemeente hielpen ook onze broeders uit het AZC hieraan mee. Op de foto links staat Arsalan, Yousef (op de middelste foto) helpt Hymen met het verplaatsen van de schotten en de rechter foto helpen David, Hashmat en Bahman met verplaatsen van de boeken uit de container naar de kerk.

Watersnood.

Het wassende Maaswater zorgde ook voor stress bij de ZWO leden. Heel veel kleding lag opgeslagen bij een gemeentelid wier huis door het stijgende water werd bedreigd. Snelle actie was geboden. Vervoer voor alle kleding werd geregeld, net als een paar AZC-ers. Zij hielpen mee de kleding te laden en later in het Ontmoetingscentrum weer uit te laden.

In Venlo is een Perzische kerk gevestigd die gebruikt maakt van de Gereformeerde Kerk “De Brug”. Deze kerk zit onder de vleugels van de landelijke 222 ministries kerk. Waarbij 222 staat voor 2 Timoteüs hoofdstuk 2 vers 2. Twee keer per maand komt men op zaterdagmiddag in de eredienst samen onder leiding van de Duitse predikant Gevik Hairapetian.

Door de coronamaatregelen heeft men de samenkomsten alleen online gehouden. Op zaterdag 14 augustus kwam men voor het eerst sinds een jaar weer bij elkaar. Samen met Nittert Postema zijn we met een groep AZC-ers naar deze eredienst afgereisd. In Venlo een warm weerzien met oude bekenden.

De dienst begint met het zingen van liederen. Daarna volgt de lezing gevolgd door de preek. Afsluitend zijn er de gebeden. Er gaat een grote blijdschap uit van de diensten. Voor de coronamaatregelen woonde ik daar ook een dienst bij, samen met een paar oudere dames die sommigen van de aanwezigen Nederlandse les gaven. Ze bleken katholiek te zijn, gezien de uitspraak dat de aanwezigen toch wel hele vrolijke katholieken waren. En dat als meneer pastoor zulke lange diensten en preken zou houden er geen mens meer in de kerk kwam.

Van links naar rechts: Yousef, Bahar, Samareh, Yashar, Jawad, Mohammed, David, Homan en Nittert.

Gerben Huberts