Meteen naar de inhoud

Verslag (Online) Vergadering Kerkenraad (2 juni 2021)

  1. Vastgesteld wordt dat de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) niet van toepassing is op kerkelijke rechtspersonen. Dit geldt wel voor de Vrienden van de Minderbroederskerk.
  2. Er is veel positieve feedback gekomen over de tv-zending ‘Petrus in het land’, in onze kerk;
  3. De RIVM-update en PKN rapport ‘kerk na corona’ en routekaart is besproken. Het rapport ‘kerk na corona’ zal in een volgende vergadering opnieuw aan de orde komen en verder vertaald worden naar onze situatie;
  4. Vacatures KR-leden, maar ook andere functies zoals kosters en de continuïteit van de kindernevendienst (KND) zijn besproken. Dit laatste in aanwezigheid van de KND-leiding. Er zijn nog maar drie leiders over en er zijn er minimaal 5 nodig om de frequentie van 2x per maand KND te handhaven. Naast gebrek aan leiding zijn er ook steeds minder kinderen die de activiteiten bijwonen. Er worden concrete afspraken gemaakt om activiteiten voor kinderen aantrekkelijker en betrokkenheid van ouders groter te maken. Er zijn deze vergadering geen verdere acties uitgerold voor de openstaande vacatures;
  5. Activiteiten nieuwe seizoen worden besproken. Vooralsnog low profile zonder grote kosten, gezien beperkte grootte van de groepen die gezien de RIVM-maatregelingen mogelijk zijn;
  6. Jaarrekening Cvk en Diaconie zijn goedgekeurd.
  7. Mogelijke toekomstige samenwerking met de Jonge kerk is besproken.

De laatste kerkenraadsvergadering heeft 14 juli jl. plaatsgevonden. Het verslag hiervan treft u aan in het Contactblad van oktober.

De volgende vergadering vindt plaats op 8 september om 19.30 uur in het Ontmoetingscentrum.