Meteen naar de inhoud

Kliederkerk

In de vorige nieuwsbrief vroeg dominee Judith om vrijwilligers voor de kliederkerk. Het was leuk dat er direct al drie vrouwen waren die mee willen denken. Het zou echter ook leuk zijn als 1 of 2 mannen in de voorbereiding mee willen gaan denken en doen.

Wat is kliederkerk? Daarvoor gebruik ik graag een citaat van het JOP PKN: Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Een kliederkerk duurt gemiddeld twee uur en bestaat uit drie delen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Anders gezegd:

  • Missionair kerk- zijn met alle leeftijden
  • Op een creatieve manier
  • Samen
  • De betekenis van Bijbelverhalen ontdekken.

In mijn vorige gemeente en in mijn werk heb ik ontdekt hoe kliederkerk een verrijkende manier is om met elkaar in contact te komen over het geloof, om samen te vieren en hoe dit kan leiden tot boeiende ontmoetingen.

Afgelopen najaar zijn Matthijs en ik al een keer een proef gestart, die smaakte naar meer. Dat vraagt voorbereiding en het vraagt om vrijwilligers. Zowel in de voorbereidingsfase als mensen die tijdens de kliederkerkvieringen willen helpen. Daarom zijn we op zoek naar mensen die open willen staan voor andere manieren van vieren en met ons deze proeverij een kans willen geven.

We hoeven dit trouwens niet alleen te doen, maar kunnen hiervoor ondersteuning krijgen van het JOP in de vorm van een uitgebreid startpakket, trainingen en uitgewerkte programma’s en een facebookpagina waarop contact mogelijk is met andere kliederkerken.

Aanmelden kan bij Aafke Halma, 06-48693054

Mijn gedachte is om in juli een eerste bijeenkomst te plannen om van gedachten te wisselen en een plan te maken.