Meteen naar de inhoud

Deuteronomium 4:44-5:5 | Onderwijs van Mozes

Mozes roept het volk bij elkaar
Nu volgen de wetten die Mozes aan de Israëlieten gegeven heeft. Het zijn de wetten en regels die Mozes gaf toen het volk bevrijd was uit Egypte.
Toen Mozes de wetten aan de Israëlieten gaf, waren ze in het dal bij de stad Bet-Peor. Dat is in het gebied ten oosten van de Jordaan. Dat gebied hadden de Israëlieten veroverd toen ze uit Egypte kwamen. Om het te veroveren, moesten ze de koningen Sichon en Og verslaan. Sichon was de koning van de Amorieten, en zijn paleis stond in de stad Chesbon. Og was de koning van Basan.
De Israëlieten hadden het hele gebied van die koningen veroverd. Het gebied begon bij de stad Aroër aan de rivier de Arnon. En het liep helemaal tot aan de berg Sion, die ook de Hermon genoemd wordt. Daarbij hoorde ook het grote dal aan de oostkant van de Jordaan, tot aan de rotsen van de berg Pisga, bij de Dode Zee.

Houd je aan de regels van de Heer
Mozes riep alle Israëlieten bij elkaar en zei tegen hen: ‘Luister naar de wetten en regels die ik vandaag aan jullie bekendmaak. Leer ze uit je hoofd en houd je er precies aan.
De Heer, onze God, heeft bij de berg Horeb een afspraak met ons gemaakt. Niet met onze voorouders, maar met ons. Dus met iedereen die hier nu aanwezig is. De Heer sprak direct tegen ons vanuit het vuur op die berg. Ik stond toen tussen hem en jullie in. Zo kon ik zijn woorden aan jullie doorgeven. Want jullie waren bang voor het vuur, jullie durfden de berg niet op te gaan.

Deuteronomium 4:44-5:5