Meteen naar de inhoud

Verslag (Online) Vergadering Kerkenraad (10 maart 2021)

 1. De verwachting is dat begin april 2021 de ontwerpakte getekend wordt voor overdracht van het Ontmoetingscentrum;
 2. De stand van zaken van de vacatures binnen de kerkenraad is doorgenomen. Er is naar verwachting een nieuw lid voor de CvK. Voor de vacature van jeugdouderling gaat men in gesprek met de ouders van de jeugd;
 3. Preekrooster 2022 wordt door de kerkenraad goedgekeurd;
 4. RIVM-regels zijn aangepast na de laatste brief van de PKN;
 5. Bijdrage van onze gemeente en de overige kerken in Roermond aan de Passion worden doorgesproken;
 6. Activiteiten Stille Week worden doorgelopen;
 7. Bestemming Paaskaars 2020 wordt vastgesteld;
 8. Besloten wordt dat de regionale dienst op 21 maart in Venlo alleen online te bekijken zal zijn (en niet gezamenlijk vanuit onze kerk);
 9. In de regiovergadering is besloten tot een ring Limburg-Noord ter verdere intensivering van de samenwerking;
 10. Op 2e Paasdag en 2e kerstdag zal er een dienst in Fairsi zijn. Met Pinksteren een meertalige dienst;
 1. Bij het klimaatalarm op 13 maart 2021 zullen de klokken luiden;
 2. Op 21 april 2021 is er een gezamenlijke (online) KR-vergadering met Maasbracht.

Datum eerstvolgende kerkenraadsvergadering 2 juni om 19.30 uur.

Ermie van Tiel

Scriba