Meteen naar de inhoud

Verslag (Online) Vergadering Kerkenraad (3 februari 2021)

  1. Er is verdere afstemming geweest met de notaris en het Stichtingsbestuur van het Ontmoetingscentrum (OC) inzake de overname van het OC. Een datum van overdracht is nog niet bekend;
  2. De stand van zaken van de vacatures binnen de kerkenraad is doorgenomen. Vanwege verhuizing van onze jeugdouderling is er een vacature bijgekomen. Het in gesprek komen met potentiele nieuwe ouderlingen of taakdragers wordt bemoeilijkt door de coronacrisis;
  3. RIVM-regels i.v.m. corona voor Open Kerk zijn aangescherpt. Daarnaast stemt de kerkenraad in dat er enkele zangers zijn in de kerk;
  4. Bijdrage van onze gemeente en de overige kerken in Roermond aan de Passion worden doorgesproken;
  5. Invulling vieringen in de Stille week wordt akkoord bevonden;
  6. Voorstellen voor bestemming Paaskaars 2020 wordt doorgesproken;
  7. Data regiodiensten 2022 worden akkoord bevonden;
  8. Voorstel diensten in Farsi wordt door besproken;
  9. De Pastorale Raad gaat verjaardagskaarten sturen aan de 80-plussers. Daarnaast zullen de wijkcontactpersonen de 40-dagen kalender bij 75-plussers bezorgen;
  10. Kerkenraad gaat akkoord met luiden noodklok tijdens klimaatmars op 14 maart 2021.

Datum eerstvolgende kerkenraadsvergadering 21 april 2021 om 19.30 uur.