Meteen naar de inhoud

Verslag (Online) Vergadering Kerkenraad (16 december 2020)

  1. CvK is in afwachting op een reactie van het Stichtingsbestuur van het Ontmoetingscentrum (OC), die in overleg is met de notaris inzake de koopovereenkomst van het OC;
  2. De werkgroep OC is één keer bij elkaar geweest vooruitlopend op de definitieve koopovereenkomst. Daarnaast is er één lid benoemd die zich bezig houdt met het binnen halen van subsidies;
  3. De stand van zaken van de vacatures binnen de kerkenraad is doorgenomen. Er is een nieuwe taakdrager diaconie. Bemensing van de kerkenraad blijft punt van aandacht;
  4. Vanwege het vertrek van Truus Spoelstra als voorzitter van de kerkenraad zijn Grieta Gootjes en Gerrit Kremer benoemd als ad interim voorzitter voor een periode van een half jaar. De functie van voorzitter blijft vacant;
  5. Besloten wordt dat oud-ambtsdragers gevraagd worden om dienst te doen als tweede ambtsdrager gezien het huidige tekort aan dienstdoende ambtsdragers;
  6. Aangepaste activiteiten ten gevolge van de strengere RIVM-maatregelingen vanaf 14 december 2020 worden doorgesproken;
  7. Activiteiten rondom kerst worden doorgesproken;
  8. CvK gaat een meerjarenbegroting (8 jaar) maken in relatie tot onze kerkvisie;
  9. Vanaf 2021 is er een formatieplaats voor onze dominee voor 80% en vanaf 2022 voor 60%;
  10. Er wordt tevreden teruggekeken op de eeuwigheidszondag. Een goede verbondenheid ook met de mensen die digitaal de dienst hebben bijgewoond.

Datum eerstvolgende kerkenraadsvergadering 10 maart om 19.30 uur.