Meteen naar de inhoud

Dankwoorden afscheid Truus Spoelstra

Hartelijk dank….

voor alle mooie reacties in de afgelopen jaren van mijn voorzitterschap. Het waren bijzondere jaren, waar ik een speciale herinnering aan zal bewaren. Intensieve jaren ook: uiteindelijk voel je je toch eindverantwoordelijke voor tal van processen. Het voorzitterschap heeft me veel voldoening gegeven, mede dankzij uw, vaak positieve, reacties. Natuurlijk waren er ook minder positieve reacties, maar dan is het belangrijk om er met elkaar over in gesprek te gaan, hetzij fysiek, hetzij per telefoon. Dat lost vaak meer op dan tientallen mails.

Hartelijk dank voor het vertrouwen dat ik van u, gemeenteleden, heb mogen ontvangen. Het heeft mij gestimuleerd om mijn taak als voorzitter zo goed mogelijk te vervullen.

Dank ook aan ds. Judith voor de bijzonder fijne samenwerking en voor haar nimmer aflatende positieve kijk op zaken. Een predikant die altijd in mogelijkheden denkt, werkt stimulerend voor een kerkenraad en dat heb ik ook zo ervaren.

Veel dank ook voor alle kerkenraadsleden van dit moment en in de voorbije jaren. We hebben met elkaar onze schouders eronder gezet, om onze kerkgemeenschap zo goed mogelijk te besturen, na een moeilijke periode in onze gemeente. Alleen als je een groep hebt, waar je je thuis voelt en waar je op elkaar kunt rekenen, lukt het om de taken te vervullen die gevraagd worden. Ik heb de kerkenraad als een heel fijne groep mensen ervaren. Ik ben dan ook dankbaar dat ik daar een aantal jaren deel van mocht uitmaken.

Helaas is er nog geen nieuwe voorzitter, maar ik hoop echt dat er binnenkort toch iemand die taak op zich wil nemen! Voorlopig zullen de vice-voorzitters, Grieta Gootjes en Gerrit Kremer, het voorzitterschap overnemen. Ook dank daarvoor!

Hopelijk zullen we elkaar snel weer mogen en kunnen ontmoeten in een fysieke kerkdienst. Ik wens u sterkte in deze bijzondere, niet gemakkelijke, tijd!

Een goede gezondheid gewenst voor u en allen die u lief zijn. En Gods zegen op uw pad.

Tot ziens.

Met lieve groet, Truus Spoelstra.


Afscheid van onze voorzitter

Zondag 24 januari hebben we afscheid genomen van onze voorzitter Truus Spoelstra. Toen Truus vijf en een half jaar geleden gevraagd werd om voorzitter van de kerkenraad te worden, twijfelde zij of ze daar wel geschikt voor was.  Truus heeft de afgelopen jaren vanuit alle hoeken laten zien, dat deze zorg onterecht was. Truus was als voorzitter zeer betrokken, meelevend  en héél alert op alle dingen die er binnen de kerk gebeurde. Ze stond altijd klaar om te helpen als het nodig was. Al ben je niet weg uit onze gemeente Truus, als kerkenraad gaan we je missen.

Als alles “gewoon” was geweest had u afscheid van Truus kunnen nemen met een ferme handdruk in de kerk, maar dat is in deze tijd niet mogelijk. Als u graag persoonlijk afscheid wilt nemen zou het leuk zijn om haar een kaartje te sturen als waardering voor haar inzet. Het adres kan worden opgevraagd via scriba@pg-roermond.nl.

Namens de kerkenraad

Grieta Gootjes en Gerrit Kremer