Meteen naar de inhoud

Afscheid en (voortgaande) verbintenis

Zoals u vernomen hebt, is er een aantal gemeenteleden dat de kerkenraad gaat verlaten. Gida de Heer neemt afscheid als ambtsdrager diaconie en Bert de Heer, haar man, neemt afscheid als kerkrentmeester. Beiden zijn meer dan 4 jaar lang trouwe leden van onze kerkenraad geweest. Wij danken hen voor het vele werk dat zij hebben verzet voor onze gemeente.

Ook ondergetekende gaat de kerkenraad verlaten. Helaas is er nog geen plaatsvervanger gevonden om het voorzitterschap over te nemen. Daarom zullen Grieta Gootjes en Gerrit Kremer, als vice-voorzitters, het voorzitterschap tijdelijk waarnemen. De vacature voor voorzitter blijft echter staan en we hopen dat deze, binnen niet al te lange tijd, ingevuld zal worden.

Sophie Kooij zal beginnen aan haar tweede termijn als taakdrager pastoraat. In de dienst van 24 januari 2021 zal dat bevestigd worden. We zijn dankbaar dat zij het pastorale werk wil voortzetten.

In diezelfde dienst zal Ellen Koers verbonden worden aan onze kerkenraad als taakdrager diaconie. Fijn, Ellen, dat je deze functie wilt gaan vervullen.

Namens de kerkenraad, Truus Spoelstra.