Meteen naar de inhoud

Verslag Vergadering Kerkenraad (7 oktober 2020)

  1. De CvK is namens de kerkenraad in gesprek met de Stichting Ontmoetingscentrum (OC) over de invulling van de koopovereenkomst voor het OC.
  2. De kerkenraad gaat akkoord met het formeren van een werkgroep OC om een succesvolle doorstart mogelijk te kunnen maken. Uit elke geleding zal een lid gevraagd worden deel te nemen.
  3. De stand van zaken van de vacatures binnen de kerkenraad is doorgenomen.
  4. I.v.m. het vertrek in januari 2021 van onze voorzitter is er gesproken over meerdere opties om de rol van voorzitter in te vullen.
  5. De aangescherpte RIVM-regels i.v.m. het coronavirus zijn doorgesproken en ter goedkeuring opgenomen in het gebruiksplan.
  6. Door de voorzitter van de Pastorale Raad is uitleg gegeven over de overgang van de PSW naar de Pastorale Raad.
  7. De kindernevendienst zal tijdelijk plaatsvinden bij Stichting OOR, zolang het OC niet beschikbaar is.
  8. De begroting van de diaconie voor 2021 wordt goedgekeurd.
  9. Onze dominee is benoemd als afgevaardigde in de classis vanuit de ring Limburg.
  10. Onze kerk zal voortaan worden schoongemaakt door schoonmaakbedrijf ‘Schoonmaakcentrale Roermond’.

Datum eerstvolgende kerkenraadsvergadering 16 december om 19.30 uur.

Ermie van Tiel

Scriba