Meteen naar de inhoud

Vacatures kerkenraad

Voor de vacature van pastoraal taakdrager zijn geen kandidaten vanuit de gemeente aanbevolen. De kerkenraad maakt bekend dat Sophie Kooij als pastoraal taakdrager verbonden zal worden voor een nieuwe termijn. Bezwaren hiertegen konden, tot uiterlijk vrijdag 23 oktober, ingediend worden per e-mail of per post, bij Linda Akkerman, een van onze scriba’s.
Voor de andere vacatures, die van ouderling, diakenen en kerkrentmeester, is de naam van 1 kandidaat binnengekomen.

Namens de kerkenraad,

Truus Spoelstra