Meteen naar de inhoud

Verslag Vergadering Kerkenraad (2 september 2020)

  1. Kerkenraad spreekt de intentie uit om, onder voorwaarden, het ontmoetingscentrum te kopen. Vanuit het CCBB wordt een zorgvuldige afweging verwacht van de kerkenraad.
  2. De organisatie van het Heilig Avondmaal op 27 september 2020, conform RIVM-richtlijnen, wordt doorgesproken.
  3. Geconstateerd is, dat het belangrijk is om weer te starten met activiteiten. Intentie om te starten met meet&eat, groothuisbezoek, een paar WIO-activiteiten en vergaderingen conform RIVM- richtlijnen.
  4. Aanschaf luidsprekers wordt goedgekeurd.
  5. Jaargesprek met ds. Judith van den Berg-Meelis zal in september 2020 plaatsvinden.
  6. Tijdspad vacatures kerkenraad wordt goedgekeurd. Er wordt nagedacht over de invulling van een seniorenouderling.
  7. Gezamenlijke vergadering en diensten met Maasbracht worden afgestemd.
  8. Regionale Stuif-in voor de jeugd was een groot succes.
  9. Voorbereidingsgroep “Dienst zonder predikant” is uitgebreid met een lid.

Datum eerstvolgende kerkenraadsvergadering 11 november om 19.30 uur.

Ermie van Tiel

Scriba