Meteen naar de inhoud

Vacatures Kerkenraad

Sophie Kooij is aan het einde van haar eerste ambtstermijn. Zij stelt zich herkiesbaar als pastoraal taakdrager. De kerkenraad nodigt u uit om aanbevelingen te doen voor eventuele andere kandidaten, die pastoraal taakdrager zouden willen zijn.

Gida de Heer, Bert de Heer en Truus Spoelstra zijn ook allen aan het einde van hun eerste ambtstermijn gekomen. Zij stellen zich niet herkiesbaar. De kerkenraad nodigt u uit om ook voor hen aanbevelingen te doen voor andere kandidaten. Het betreft dan de vacature diaken, de vacature kerkrentmeester en de vacature ouderling.

Tevens is er nóg een vacature voor een diaken, zodat de diaconie weer voltallig is. Ook hiervoor vragen wij u aanbevelingen in te dienen.

Samenvattend: we vragen dus aanbevelingen of geïnteresseerden voor 2 diakenen, 1 ouderling en 1 kerkrentmeester.

Als u meer wilt weten over de taakomschrijvingen, kunt u contact opnemen met Gerrit Kremer, Grieta Gootjes, Annatjie Potgieter of Truus Spoelstra.

U kunt uw aanbevelingen schriftelijk, via post of e-mail, indienen bij Linda Akkerman, een van de scriba’s van onze kerk. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 6 oktober 2020.

Wilma Jonker heeft haar taak als taakdrager diaconie beëindigd. Wij bedanken haar van harte voor haar inzet bij de diaconie en bij de ZWO.