Meteen naar de inhoud

Verslag Vergadering Kerkenraad (1 en 29 juli (ingelast) 2020)

 1. Er is afgesproken dat er op 5 juli 2020 weer voor het eerst een fysieke kleine viering gehouden wordt in onze eigen gemeente (als proef).
 2. Daarnaast is er afgesproken dat op 12 juli en 23 augustus weer reguliere diensten gehouden worden naast de regionale online-diensten, die in juli en augustus 2020 nog elke week zullen plaatsvinden.
 3. Evaluatie regionale samenwerking en vooruitblik 2021 heeft plaatsgevonden. De samenwerking wordt als waardevol gezien en men wil elkaar blijven opzoeken middels elk kwartaal een regionale (online) dienst.
 4. Afgesproken wordt om ook weer te starten met de viering van het Heilig Avondmaal (27 september) en dat deze dienst gestreamd zal worden, zodat niemand uit het oog wordt verloren. Daarnaast kunnen gemeenteleden, die thuis de dienst beluisteren, zich aanmelden om brood en wijn bezorgd te krijgen, zodat het gevoel van saamhorigheid tijdens het Heilig Avondmaal aanwezig zal zijn.
 5. Ernstige nood bij de KND-leiding. Er is een toekomstvisie neergelegd om meer gemeenteleden te betrekken bij de jeugd;
 6. Er wordt afgesproken om een ‘heidag’ te organiseren met de kerkenraad.
 7. Er wordt, stap voor stap, weer een begin gemaakt met het opstarten van activiteiten, fysieke vergaderingen etc., de RIVM-regels in acht nemend. Er is weer behoefte om elkaar te ontmoeten.
 8. Gebruiksplan van de kerk volgens de RIVM-maatregelen is verder bijgewerkt.
 9. De beheerder van het Ontmoetingscentrum (OC) heeft aangegeven per september 2020 te willen stoppen. Eventueel nog tot januari 2021. Het bestuur van de Stichting Ontmoetingscentrum heeft de kerkenraad benaderd met de vraag of onze kerkgemeenschap het Ontmoetingscentrum wil overnemen. Op dit moment wordt onderzocht of wij de mogelijkheid hebben om het OC over te nemen. In de extra vergadering van 29 juli 2020 heeft de CvK ons hierover verder geïnformeerd en is de mening van de kerkenraad gepolst. Er zal een aantal vragen bij het classicale college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB) neergelegd worden.
 10. Lijst van aftreden van leden van de kerkenraad is doorgesproken.
 11. Middels een ventilatieberekening is vastgesteld dat gemeentezang weer mogelijk is in onze kerk en er zal dan ook, vanaf 23 augustus 2020, weer door de gemeente gezongen gaan worden.
 12. Kerkenraad geeft goedkeuring voor de aanschaf van een TV-installatie en videostreaming. Het streven is om deze tijdens de startzondag op 13 september 2020 in werking te hebben.

Datum eerstvolgende kerkenraadsvergadering 7 oktober om 19.30 uur.

Ermie van Tiel

Scriba